Business

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับโอน 152 ตำแหน่ง เช็กเลย!!

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกประกาศ รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 152 ตำแหน่ง เช็กรายละเอียดที่นี่

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เรื่อง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยระบุว่า

อาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.

เพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สอศ. รวมทั้งสิ้น 152 ตำแหน่ง

อาชีวะ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

  • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รวม 36 อัตรา แบ่งเป็น นักวิชาการเงินและบัญชี 22 อัตรา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 อัตรา
  • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รวม 116 อัตรา แบ่งเป็น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 58 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 57 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 30 มิ.ย. 66 ณ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ipa.vec.go.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2026-5555 ต่อ1321

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo