Business

กทม. รุกดึง ‘นักธุรกิจไมซ์’ ทั่วโลก ดันกรุงเทพสู่ ‘ศูนย์กลางการจัดประชุม แสดงสินค้า และการท่องเที่ยวนานาชาติ’

กทม. รุกส่งเสริมดึง “นักธุรกิจไมซ์” ทั่วโลก ดันกรุงเทพสู่ “ศูนย์กลางการจัดประชุม การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวนานาชาติ”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเชิญชวนนักธุรกิจ MICE และนักเดินทางทั่วโลกมาเยือนกรุงเทพฯ ผ่านคลิปวิดีโอที่เปิดให้ผู้ร่วมงาน IMEX Frankfurt 2023  รับชม เพื่อประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพจัดงาน The 62nd International Congress and Convention Association Congress (ICCA Congress 2023)

กทม.

การสร้างโอกาสทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมไมซ์

ในโอกาสนี้ นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทน กทม. ร่วมงาน IMEX Frankfurt 2023 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Messe Frankfurt, Hall 8 (Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main, Germany) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์พะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมงาน

สำหรับงาน IMEX Frankfurt ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าชั้นนำที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี การเข้าร่วมงาน IMEX Frankfurt ของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 โดยในปี 2562 (2019) กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน IMEX เป็นครั้งแรก มีวัคถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรม การจัดประชุมและสัมมนาเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของกรุงเทพมหานคร

เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเอกชนไทย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเจรจาธุรกิจให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ ได้รับทราบศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ในการรองรับการจัดกิจกรรมด้านการประชุม การสัมมนาทางธุรกิจ และการแสดงสินค้านานาชาติ

กทม.

งาน IMEX เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2001 (2544) โดยเริ่มจัดงาน IMEX เมื่อเมษายน 2003 (2546) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีการจัดงานในศูนย์แสดงสินค้า Messe Frankfurt เมื่อปี 2005 (2548) และต่อมาได้จัดขึ้นที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนเมษายน 2011 (2554) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพบปะกันโดยตรงของผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และผู้ขายที่มีความต้องการด้านการจัดประชุม แสดงสินค้า การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการจากทั่วโลก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการเข้าร่วมงานเป็นประจำทุก ๆ ปี บูท Thailand Pavilion ซึ่งจัดสร้างคูหานิทรรศการประเทศไทย บูทหมายเลข B 150 พื้นที่ขนาด 101.75 ตารางเมตร (10 x 9.25 เมตร) โดยการก่อสร้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์แบรนด์ หรือ brand identity ลักษณะภายนอกที่โดดเด่นของคูหาจะทำให้ผู้ซื้อ และผู้เข้าร่วมงานจากต่างชาติสามารถจดจำประเทศไทยได้ในทันที

กทม.

ดันกรุงเทพสู่ศูนย์กลางการจัดประชุม และการท่องเที่ยวนานาชาติ

นายสิงห์ กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครจะได้รับประโยชน์จากการร่วมงานนี้เป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้จัดงานในต่างประเทศ เพี่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดงานประชุมและแสดงนิทรรศการในระดับนานาชาติของกรุงเทพมหานครแล้ว

ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ

กทม.

และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ ได้รับทราบข้อมูลและศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบครบวงจรให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างมหาศาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo