Business

มุงด่วน!! รับช่างไทย ทำงานอู่ต่อเรือเกาหลีใต้ รายได้สูงสุดกว่า 1 แสนบาท

กระทรวงแรงงาน หนุนช่างไทย ถือวีซ่า E 7 ทำงานอู่ต่อเรือเกาหลีใต้ถูกกฎหมาย ชี้เกาหลียังต้องการแรงงานอีกมาก โอกาสของแรงงานไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ กระทรวงแรงงาน หาแนวทางขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานไทย

อู่ต่อเรือเกาหลีใต้

กระทรวงแรงงาน จึงเจรจาหารือร่วมกับสมาคม KHOSHIPA ซึ่งเป็นสมาคมอู่ต่อเรือของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานด้วย วีซ่า E -7 (วีซ่าทักษะฝืมือ) เรื่อยมา และรับแจ้งความต้องการจากบริษัทจัดหางาน ให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศ ที่จะพาแรงงานไทยไปทำงานอู่ต่อเรือแล้ว 7 บริษัท รวมตำแหน่งงาน 4,477 อัตรา มีการจัดส่งไปแล้ว จำนวน 711 อัตรา

ล่าสุด ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมการจัดหางาน ว่าผู้แทนจากบริษัท SAMSUNG HEABY INDUSTRIES สาธารณรัฐเกาหลี ยังมีความต้องการแรงงานไทยไปทำงานในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ จำนวน 1,227 คน

ทั้งนี้ แบ่งเป็นสาขาช่างเชื่อม 527 อัตรา ช่างทาสี 500 อัตรา และช่างไฟฟ้า 200 อัตรา อัตราค่าจ้าง 2.5 ล้าน-3.0 ล้านวอน/เดือน หรือประมาณ 9 หมื่น-1.08 แสนบาทต่อเดือน

ปัจจุบัน เกาหลีใต้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเริ่มขาดแคลนแรงงานทักษะ จึงยอมที่จะจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในอัตราสูง เพื่อนำเข้าแรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือไปทำงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ

ถือเป็นโอกาสที่ดีของแรงงานไทย เพราะทักษะฝีมือด้านช่างของแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับจากนายจ้างต่างประเทศ

ออสเตรเลีย

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การเดินทางไปทำงานอู่ต่อเรือในเกาหลีใต้ เป็นการเดินทางโดยวิธีบริษัทจัดหางานจัดส่ง ซึ่งเป็น 1 ในวิธีเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี ได้แก่

  • บริษัทจัดหางานจัดส่ง
  • กรมการจัดหางานจัดส่ง
  • เดินทางด้วยตัวเอง
  • นายจ้างในประเทศไทย พาลูกจ้างของตนไปทำงานในต่างประเทศ
  • นายจ้างในประเทศไทย ส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ

สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือเกาหลีใต้ สามารถติดต่อที่บริษัทจัดหางาน ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน โดยตรวจสอบรายชื่อบริษัทได้ที่เว็บไซต์ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน www.doe.go.th/ipd หัวข้อ ข้อมูลบริษัทจัดหางานและบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงาน

นอกจากนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02 245 6713 หรือสายด่วน โทร. 1694, โทร.1506 กด 2

กรมการจัดหางาน ขอให้คนไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะจะทำให้แรงงานไทยสามารถทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องหลบซ่อน ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo