Business

ททท. ดัน ‘Soft Power’ สร้างจุดขาย จัด ‘ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว’ 8 ด้าน กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวทุกภูมิภาค

ททท. ดัน “Soft Power” สร้างจุดขาย จัด “ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว” 8 ด้าน กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ทุกภูมิภาคของประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับ Soft Power ส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย (Meaningful Travel) เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนักท่องเที่ยวที่ดี ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำแผนงานส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ต่อยอดการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านการจัดงานเทศกาลและกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย อาหารไทย มวยไทย ภาพยนตร์ ศิลปะ ดนตรี และความศรัทธาตามวิถีของไทย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนชุมชน

ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว

ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว ปี 2566

โดยปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว ปี 2566 มีดังนี้

 1. Amazing Food Festival

งานเทศกาลอาหารไทย เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลอาหารสู่สากล ส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 5F Soft Power ซึ่งกำหนดจัด 4 งาน ได้แก่

 • งาน Bangkok Inter Food วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2566 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 • Amazing Thai Taste@Rayong วันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 จังหวัดระยอง
 • Amazing Thai Taste@Chiang Mai วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่
 • Amazing Thai Taste@Udon วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 จังหวัดอุดรธานี
 1. Amazing Film Festival Experience

งานเทศกาลหนังและภาพยนตร์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวจากกระแสแหล่งท่องเที่ยวในฉากภาพยนตร์ ทั้งนี้ยังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งกำหนดจัดงานเทศกาล ณ Wisdom Valley ต. เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ. ชลบุรี วันที่ 2-4 มิถุนายน 2566

 1. Amazing Muay Thai Experience

เส้นทางประสบการณ์มวยไทยสู่ต้นกำเนิด เพื่อนำเสนอการเรียนมวยไทยในพื้นที่กำเนิดมวยไทยแขนงต่าง ๆ พร้อมกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรม 4 ครั้ง ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี สุราษฎร์ธานี และอุตรดิตถ์ พร้อมกิจกรรมการเรียนมวยไทยให้กับชาวต่างชาติที่มีความสนใจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.muaythaiexperiences.com

 1. Amazing Ultimate Festival

เทศกาลศิลปะและงานดนตรี โดยนำศิลปินและนักแสดงทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่กำลังมีชื่อเสียง เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรม 4 ครั้ง ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดสงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และพังงา

ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว

 1. เสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ

การนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวสายพลังศรัทธา ความเชื่อ และภูมิปัญญา ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยบนแนวคิด 3 สินค้าท่องเที่ยว ได้แก่ 1.ศาสนสถาน วัด สิ่งเคารพและศรัทธา 2.วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 3.การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านโครงการ “เสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ” ในรูปแบบงาน Amazing Multiverse จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 1. เจ้าบ้านที่ดี New Chapter Phase II

กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมกับเปิดกว้างด้านการตลาด กิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดขึ้นในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าพารากอน กรุงเทพฯ

 1. นักท่องเที่ยวที่ดี Tourist Model

โครงการนักท่องเที่ยวที่ดี Tourist Model เพื่อสร้างต้นแบบนักท่องเที่ยวตัวอย่าง พร้อมกิจกรรม Review & Share เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์เจ้าบ้านที่ดี พร้อมออกเดินทาง และรีวิว จะได้รับ Cash Voucher และสิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆ มากมาย โดยโครงการนี้เปิดตัวในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าพารากอน กรุงเทพฯ

 1. Amazing Thailand Grand Sale

เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่จุดหมายการชอปปิง หรือ Shopping Destination เพื่อสร้างความประทับใจในประสบการณ์ใหม่ของการชอปปิง  โดยจัดขึ้นระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2566 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ  เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี พัทยา และหาดใหญ่

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียด ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว ของเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนช่วงเวลาการจัดงานได้ที่ Facebook Fan page: Thailand Festival และ https://www.thailandfestival.org/index  หรือ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy

ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว

ต่อยอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นายอนุชา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวจากในประเทศ โดยเน้นย้ำการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ด้วยการใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นจุดขายสำคัญ สามารถนำมาต่อยอดผ่านการจัดเทศกาลและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเน้นการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกิบสิ่งแวดล้อม ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo