Business

เช็กพิกัด! ‘สิทธิบัตรทอง’ แจก ‘ถุงยางอนามัย’ หนุ่มๆ กดรีบฟรีด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 10 ชิ้นต่อสัปดาห์

เช็กพิกัด! “สิทธิบัตรทอง” แจก “ถุงยางอนามัย” หนุ่มๆ กดรีบฟรีด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 10 ชิ้นต่อสัปดาห์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี  โดย นพ.สาธิต  ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี นายณรงค์ฤทธิ์  สารทอง ผู้บริหารสุขอนันต์ ปาร์คสระบุรี  นายประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ & B2B บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  นายธีรรัตน์   จึงยิ่งเรืองรุ่ง  นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี  และนางสาวอัมพร  ระดมสุทธิศาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  ร่วมในการแถลงข่าว “ตู้เลิฟปัง รักปลอดภัย” เปิดตัวตู้แจกถุงยางอนามัยอัตโนมัติฟรี ที่ห้างสุขอนันต์ ปาร์ค สระบุรี

สิทธิบัตรทอง

นพ.สาธิต  ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวในการแถลงข่าวว่า “ตู้เลิฟปัง รักปลอดภัย” เป็นนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  ให้บริการแจกถุงยางอนามัยสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สำหรับประชาชนกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ ในแคมเปญ เลิฟปัง รักปลอดภัย เริ่มให้บริการฟรีแล้ววันนี้ โดยจะได้รับถุงยางอนามัยครั้งละ 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้ง/คน/ปี

สิทธิบัตรทอง

พิกัดตู้แจกถุงยางอนามัยทั้งประเทศในปัจจุบัน

สำหรับพิกัด ตู้แจกถุงยางอนามัยทั้งประเทศ  6 แห่งได้แก่

  1. ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี
  2. โรงพยาบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  3. ตลาดเทพประสิทธิ จังหวัดชลบุรี
  4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
  5. ตลาดต้นสัก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  6. ห้างสุขอนันต์ ปาร์ค สระบุรี

ทั้งนี้ จะให้ประชาชนได้รับถุงยางอนามัยสะดวกมากขึ้น

สิทธิบัตรทอง

แจกถุงยางฟรี 8 จังหวัด

ปัจจุบันการแจกถุงยางอนามัยฟรี ครอบคลุมเฉพาะผู้มีสิทธิบัตsทอง ซึ่งในพื้นที่ 8 จังหวัดของเขต 4 มีจำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง 3.49 ล้านคน

ส่วนจังหวัดสระบุรี มีประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง จำนวน 436,714 คน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดตั้งตู้แจกถุงยางอนามัย และมีผู้ใช้สิทธิบัตรทองกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ ช่วงอายุ 15-59 ปี จำนวน 114,811 คน

ซึ่งคาดว่าการติดตั้งตู้แจกถุงยางอนามัยในเขตเมือง จะทำให้กลุ่มชายไทยวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงการป้องกันโรคมากขึ้น และที่ห้างสุขอนันต์ ปาร์ค  เป็นแห่งที่สองของพื้นที่เขต 4 สระบุรี และเป็นจุดแรกของจังหวัดสระบุรี โดยวางแผนในอนาคตจะขยายไปยังสถานศึกษาและแหล่งชุมชนมากขึ้น

สิทธิบัตรทอง

ทั้งนี้ประชาชนผู้มีสิทธิบัตsทอง เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถกดรับถุงยางอนามัยฟรีได้ที่ “ตู้เลิฟปัง รักปลอดภัย” หรือหากมีปัญหาการใช้ตู้สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน สปสช.โทร 1330 ตลอด 24 ชม.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo