Business

กรมบัญชีกลาง ขยายเวลา ‘การเปลี่ยนเครื่อง EDC’ ถึง 26 เม.ย. เลี่ยงผลกระทบ ผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลาง ขยายเวลา “การเปลี่ยนเครื่อง EDC” สำหรับร้านค้าที่ใช้งานครบ 5 ปี ถึง 26 เม.ย. เลี่ยงผลกระทบ ผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กsมบัญชีกลางได้แจ้งแนวทาง การเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี

โดยให้ร้านค้าแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนเครื่อง EDC เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน หรือขอใช้เครื่อง EDC ต่อ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566 หากร้านค้าไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะทำการระงับสัญญาณตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

กรมบัญชีกลาง

ขยายเวลาเปลี่ยนเครื่อง EDC เสี่ยงผลกระทบผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แต่เนื่องจากกsมบัญชีกลางได้รวบรวมรายงานการส่งคืนเครื่อง EDC (กรณีอุปกรณ์ครบ/อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย) และการขอใช้งานเครื่อง EDC ต่อ พบว่า มีร้านค้าจำนวนมากยังไม่มาติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนเครื่อง EDC เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน หรือขอใช้เครื่อง EDC ต่อ

ซึ่งกsมบัญชีกลาง กรมการค้าภายใน และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้หารือร่วมกันแล้ว

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่จะเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 เมษายน 2566 จึงได้ขยายเวลาการเปลี่ยนเครื่อง (EDC) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน ไปจนถึงวันที่ 26 เมษายน 2566

กรมบัญชีกลาง

ระงับสัญญาณ 1 พ.ค.

ดังนั้น ขอให้ร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าด้วยวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อกsมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง (EDC) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน หรือขอใช้เครื่อง EDC ต่อ เพื่อให้สามารถขายสินค้าให้แก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างต่อเนื่อง

หากร้านค้าไม่ติดต่อภายในเวลาที่กำหนด บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะทำการระงับสัญญาณตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

กรมบัญชีกลาง

กรณีร้านค้าที่ถูกระงับสัญญาณประสงค์ขอเปลี่ยนเครื่อง EDC เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน หรือขอใช้เครื่อง EDC ต่อ ให้ติดต่อมายังกsมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566

หากร้านค้าติดต่อตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะสามารถเปลี่ยนเครื่อง EDC เป็นแอปพลิเคชันถุงเงินได้เพียงอย่างเดียว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กsมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ โฆษกกsมบัญชีกลาง กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo