Business

เตรียมพร้อม!! PEA เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท

PEA แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิสนับสนุนค่าไฟฟ้าเดือนละไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือน ย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เผยขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับสิทธิสนับสนุนค่าไฟฟ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) เรียบร้อย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย เพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน https://welfareregis.pea.co.th

1. เลือกลงทะเบียนหรือตรวจสอบสถานะ

2. เลือกยืนยันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอม

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนที่ 1, 2, 3 เลือกถัดไป

ลงทะเบียน

4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือกยืนยันการลงทะเบียน

5. ป้อนรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียน

6. ยืนยันการลงทะเบียน สำเร็จ

หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566 หากลงทะเบียนหลังวันที่ 9 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สแกนคิวอาร์โค้ด ให้สังเกตลิงก์ที่ลงท้ายด้วย pea.co.th เท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo