Business

การรถไฟฯ ชวนเอกชนยื่นข้อเสนอ บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ‘สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-รถไฟฟ้าสายสีแดง’ 12 สถานี

การรถไฟฯ ชวนเอกชนยื่นข้อเสนอ บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ‘สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-รถไฟฟ้าสายสีแดง’ 12 สถานี

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจ เข้ายื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา

การรถไฟฯ

เพื่อการบริการ และ สร้างรายได้ให้แก่การรถไฟฯ

บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี ได้แก่ สถานีตลิ่งชัน สถานีบางบำหรุ สถานีบางซ่อน สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก(ม.รังสิต) และสถานีรังสิต

การดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการสถานีรถไฟสายสีแดง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศ และเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพมหานคร ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

อาทิ แหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม เป็นต้น สามารถรองรับการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ เพื่อพัฒนาการให้บริการกับประชาชนต่อไป

การรถไฟฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนรวม 4 สัญญา

สำหรับประกาศเชิญชวนฯ แบ่งเป็น 4 สัญญา ใช้วิธีประกวดข้อเสนอผลตอบแทน ประกอบด้วย

  • สัญญาที่ 1 โครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คิดเป็นพื้นที่จำนวน 47,675 ตารางเมตร
  • สัญญาที่ 2 โครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง จำนวน 12 สถานี คิดเป็นพื้นที่จำนวน 3,759 ตารางเมตร
  • สัญญาที่ 3 โครงการยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คิดเป็นพื้นที่จำนวน 2,303 ตารางเมตร และ
  • สัญญาที่ 4 โครงการยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง จำนวน 12 สถานี คิดเป็นพื้นที่จำนวน 2,080 ตารางเมตร

การรถไฟฯ

ไทม์ไลน์สัญญาที่ 1 และ 3

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 การรถไฟฯ กำหนดเปิดขายเอกสารการประกวดเสนอผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  –  28 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟฯ

กำหนดยื่นซองเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1 ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 ประกาศผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1

และกำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทนสัญญาที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (เช้า)

และสัญญาที่ 3 เวลา 13.00 – 16.00 น. (บ่าย) ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1

การรถไฟฯ

ไทม์ไลน์สัญญาที่ 2 และ 4

ส่วนสัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 กำหนดเปิดขายเอกสารฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  –  28 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.

กำหนดยื่นซองเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1 ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 ประกาศผลผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1

และกำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทน สัญญาที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (เช้า) และสัญญาที่ 4 เวลา 13.00 – 16.00 น. (บ่าย)  ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน กาsรถไฟฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.  โทร. 0-2220-4648

335467200 587453119967253 8559463838317187659 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo