Business

เพิ่มสิทธิบัตรทอง ตรวจแล็บฟรี!! 24 รายการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ 17 แห่ง

​รัฐบาล ยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข เพิ่มสิทธิบัตรทอง ตรวจแล็บฟรี! 24 รายการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ 17 แห่ง พร้อมเตรียมขยายทั่วประเทศ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโรคมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น

เพิ่มสิทธิบัตรทอง

รัฐบาลโดย สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือแล็บ (Laboratory: LAB) 24 รายการฟรี ให้กับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับบริการตรวจแล็บ 24 รายการ ประกอบด้วย 1. ตรวจการตั้งครรภ์ 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ และ 3.ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง ที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดและปัสสาวะอีก 22 รายการ

ตรวขแล็บ

ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถรับบริการตรวจที่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสังเกตจากสติกเกอร์หรือโลโก้ที่ระบุข้อความ คลินิกเทคนิคการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐาน และให้ผลการตรวจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการนำร่องแล้ว 17 แห่ง และเตรียมพร้อมให้บริการทั่วประเทศเร็ว ๆ นี้

ในอนาคตจะเพิ่มบริการผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์มากขึ้น เช่น ตรวจวัดไขมัน คอเลสเตอรอลในเลือด จำนวนเม็ดเลือดและความเข้มข้น เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo