Business

แห่จ้างงานคนพิการ ม.35 ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้ให้ผู้พิการกว่า 390 ล้านบาท

“สุชาติ” ปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายจ้างแห่ให้สิทธิจ้างงานคนพิการ ม.35 ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้ให้ผู้พิการกว่า 392 ล้านบาท 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2566 กระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ

shutterstock 567767122

ทั้งนี้ มีสถานประกอบการ จำนวน 337 แห่ง ตอบรับและดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ทั้งสิ้น 3,277 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,800 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายถึง 82% จะก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการ 392,322,440 บาทต่อปี

นายสุชาติกล่าวว่า ได้สนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งแต่ละปีได้เพิ่มเป้าหมายจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้น ปีละ 20% โดยปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกตั้งเป้าหมาย 1,000 คน เกิดการจ้างงาน 1,499 คน ปี 2566 เพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คน เกิดการจ้างงาน 3,277 คน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้คนพิการ มีงานทำ มีรายได้ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

สุชาติ 1

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ขอขอบคุณความร่วมมือของสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 337 แห่ง อาทิ บจก. แฟลช เอ็กซ์เพรส บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด ที่ได้ให้สิทธิคนพิการฯ ตามโครงการส่งเสริมจ้างงานผู้พิการฯ ในปีนี้

สำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ นายจ้างสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยบริการสาธารณะ และผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

กรมการจัดหางาน ได้เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 โดยจ้างงานผู้พิการเป็นพนักงาน

ไพโรจน์ โชติกเสถียร
ไพโรจน์ โชติกเสถียร

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกล สามารถทำงานใกล้บ้าน ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง

สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e-Service กรมการจัดหางาน

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo