Business

เช็กลิสต์ วิธีเช่าเหมารถโดยสาร เที่ยวปีใหม่ ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

กรมการขนส่งทางบก แนะข้อปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการเช่าเหมารถโดยสาร ต้องตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้ เพื่อความปลอดภัย เที่ยวปีใหม่อุ่นใจ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวัน มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ

shutterstock 526744732
เช่าเหมารถโดยสาร

ประกอบกับตอนนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย เข้าสู่สภาวะปกติ มีการคลายมาตรการทางด้านสาธารณสุข โดยคาดการณ์ว่า เทศกาลปีใหม่ในปีนี้ จะมีประชาชนเดินทาง และใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ รูปแบบการเดินทางที่เป็นที่นิยมคือ ใช้บริการเช่าเหมารถตู้โดยสาร และรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดและประเภทรถให้เลือก ตามความเหมาะสมกับการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางแบบหมู่คณะ

กรมการขนส่งทางบก ขอแนะนำว่า ผู้เช่าเหมารถโดยสาร ควรวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม เลือกเส้นทางที่ปลอดภัย เลือกขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้รับจ้าง ทั้งข้อมูลคนขับ และสภาพรถอย่างละเอียดก่อนการว่าจ้าง

เช่ารถ

ด้านผู้ประกอบการ ควรมีความเป็นมืออาชีพ ประวัติการเดินรถดี มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัย ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ในส่วนของตัวรถ ต้องจดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) มีการติดตั้ง GPS Tracking เพื่อประชาชนสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ และการใช้ความเร็วของรถแบบ Realtime ผ่าน application DLT GPS ทางโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งจะแสดงผลเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดง

ขณะที่ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของ กรมการขนส่งทางบก มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้านคุณภาพตัวรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้อง ตัวรถต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก

shutterstock 1536456998

ด้านคนขับ ต้องมีประสบการณ์และชำนาญเส้นทาง หากเป็นรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกคนได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกประเภท ทุกประเภทชนิดที่ 2, 3 และ 4 เท่านั้นส่วนรถตู้ คนขับสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถประเภท ทุกประเภทชนิดที่ 1 ถึง 4

สำหรับการตรวจสอบก่อนออกเดินทาง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ เช่น ทะเบียนรถตรงกับในสัญญา คนขับมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทรถ หากไม่ถูกต้อง ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารทุกคน ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถ ต้องเปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือให้หยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ที่สำคัญ ผู้ขับรถต้องไร้สารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo