Business

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ร่วมด้วย โครงการสนับสนุน ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ลดภาษีนำเข้า ของรัฐบาล

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ร่วมด้วย โครงการสนับสนุน ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ลดภาษีนำเข้า ของรัฐบาล ผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้ว 12 ราย

กรมสรรพสามิต ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อเนื่อง ล่าสุดลงนามข้อตกลงกับ บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ลดภาษีสรรพสามิต ตามขนาดความจุของแบตเตอรี่สำหรับการนำเข้า และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้น

เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการปล่อยมลพิษ และขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเน้นการดำเนินการในเรื่อง ESG ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ของกรมสรรพสามิต

รถยนต์ไฟฟ้า

ผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้ว 12 ราย

วันนี้ (9 ธ.ค. 65) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้ลงนามข้อตกลงตามมาตรการ สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้นำเข้ารถยนต์เพิ่มอีก 1 ราย คือ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

โดยบริษัทจะได้รับสิทธิลดอากรศุลกากร และลดภาษีสรรพสามิต ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่ สำหรับการนำเข้ารถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: BEV) ในปี 2565 – 2566 และผลิตรถยนต์ BEV ในปี 2565 – 2568

จากการลงนามในครั้งนี้ ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้าลงนามในข้อตกลงกับกรมสรรพสามิตแล้ว จำนวน 12 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้ารถยนต์ จำนวน 9 ราย และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ราย

รถยนต์ไฟฟ้า

อุดหนุนเงินไปแล้ว 194 ล้าน

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์แล้ว จำนวน 1 ครั้ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 540 คัน คิดเป็นเงินอุดหนุนจำนวน 81,000,000 บาท

และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์ ครั้งที่ 2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,297 คัน คิดเป็นเงินอุดหนุนจำนวน 194,550,000 บาท

โดยคาดว่าจะมียอดจอง และยอดขายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ขอรับสิทธิตามมาตรการฯ ภายในสิ้นปี 2565 รวมกันทั้งสิ้นกว่า 25,000 คัน

รถยนต์ไฟฟ้า

และจะมีผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้ารถยนต์ ที่สนใจทยอยเข้าร่วมลงนามเพิ่มขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ BEV มีราคาลดลงและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภค หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และช่วยส่งผลดีต่อการลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญ และได้บรรจุในเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อยู่ในยุทธศาสตร์ EASE Excise ที่กรมสรรพสามิตจะดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป

รถยนต์ไฟฟ้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo