Business

กลุ่มอาชีพอิสระได้เฮ!! แรงงานเปิด E-Catalog สร้างช่องทางทำเงินออนไลน์

“สุชาติ” เปิดตัว E- Catalog สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพอิสระ นำสินค้าขายผ่านออนไลน์ พร้อมจัดงาน “ช้อปของที่ใช่…ให้คนที่ชอบ” แสดงสินค้ากลุ่มอาชีพอิสระสร้างโอกาสรับขายปีใหม่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่

กลุ่มอาชีพอิสระ

กระทรวงแรงงาน จึงชวนกลุ่มอาชีพอิสระ (กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน) ที่ กรมการจัดหางาน สนับสนุน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมออกบูทในงาน ช้อปของที่ใช่…ให้คนที่ชอบ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job center กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

สำหรับงานดังกล่าว มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีพจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดใกล้เคียง อาทิ กลุ่มกระเป๋าดีมีสไตล์ กลุ่มหัตถกรรมทองลงหิน กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านครัวตะวันตก งานปักเลื่อมลูกปัด ปักไหมกลุ่มกลึงไม้ตาล ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ตาล เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ได้มีการเปิดตัว E-Catalog สำหรับเป็นช่องทางนำเสนอสินค้าของกลุ่มอาชีพฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยขณะนี้มีการรวบรวมสินค้าของกลุ่มฯ ไว้กว่า 63 กลุ่ม 45 จังหวัด มีผลิตภัณฑ์ 378 รายการ ให้ผู้ที่สนใจสินค้าสามารถเลือกชมสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

1

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่กรมการจัดหางานสนับสนุนเหล่านี้ จะมีการให้คำแนะนำ ตั้งแต่การรวมกลุ่มรับงานอย่างถูกต้อง แนะนำการทำบัญชีรายรับ–รายจ่าย แนะนำช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่าย

ที่สำคัญยังมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตอีกด้วย โดยเป็นแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายที่ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่กรมการจัดหางาน สนับสนุนได้รับผลกระทบอย่างมาก จึงลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนฯ เหลือ 0% ต่อปี ในงวดที่ 1 -12 และให้กู้ในอัตรา 0% ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ยืมกองทุน

3

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2548 ที่ก่อตั้งกองทุนฯจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพฯ ที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ทั้งสิ้น 574 กลุ่ม ก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มอาชีพฯ 62,784,000 บาทต่อปี

ขณะที่ในปี 2566 กรมฯ วางแผนจะคัดเลือกกลุ่มอาชีพฯที่มีความเข้มแข็งเป็น Best Practice เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างในการเพิ่มศักยภาพ แบ่งปันความรู้และส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพฯมีความเข้มแข็งต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจชมผลิตภัณฑ์จาก E-Catalog ของกลุ่มอาชีพฯ สามารถติดตามอุดหนุนสินค้าได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/vgnew

ส่วนผู้ที่มีไอเดีย หรือสนใจรวมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน สามารถยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 แห่งท้องที่ที่สถานที่กลุ่มอาชีพฯตั้งอยู่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 02 245 1317

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo