ธนกร สังขรัตน์

ธนกร สังขรัตน์

ซีอีโอ บริษัท มาร์เก็ตติ้งไดอ๊อกไซด์ จำกัด