สุรเชษฐ กองชีพ

สุรเชษฐ กองชีพ

นักวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์