สุรเชษฐ กองชีพ

สุรเชษฐ กองชีพ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาด ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย)