มัณฑนา รักษาชัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด