มัณฑนา รักษาชัด

มัณฑนา รักษาชัด

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มกิจการธุรกิจหลัก บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด