CSR

‘HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า’ กับเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมมือกับหลายภาคส่วนเดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ลุยจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี 2562

ภาพการมอบอุปกรณ์ในโครงการ ‘HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า’ กับเอสซีจี

นายเชาวลิต เอกบุตร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน ได้แก่ ชุดเครื่องแบบลายพราง และเป้เดินป่า จำนวน 3,635 ชุด มูลค่า 3.7 ล้านบาท แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่สังกัดสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานอุทยานแห่งขาติ และสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล (ที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้รับมอบ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรมมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิทักษ์ป่า

รายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคประชาชน ที่ผนึกพลังในการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าผ่านกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่กิจกรรม Paint for Heroes กิจกรรม Run for Heroes เดิน-วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า และกิจกรรม Song for Heroes เวทีนี้เพื่อผู้พิทักษ์ป่า

ผู้พิทักษ์ป่ารับมอบอุปกรณ์

รวมทั้งการสนับสนุนเสื้อโครงการและเสื้อประมูลจากกิจกรรม Paint for Heroes โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมอบผู้พิทักษ์ป่า ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่า และส่งต่อพลังสนับสนุนให้พวกเขามีกำลังใจปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยไม่ต้อง “ห่วงหน้า พะวงหลัง” พร้อมปกป้องผืนป่าแทนคนไทยได้อย่างเต็มที่

ในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯยังคงเดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” เพื่อขยายความร่วมมือไปยังทุกๆ ภาคส่วนให้มารวมพลังกัน และกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้พิทักษ์ป่าให้ได้มากที่สุด ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดปี 2562 นี้ อาทิ Run for Heroes II และ Bike for Heroes

ชุดลาดตระเวน

ผู้สนใจร่วมส่งต่อพลังใจเพื่อคนเฝ้าป่า สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ “HANDS FOR HEROES” ผ่านแฟนเพจ www.facebook.com/handsforheroes

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์