CSR

อึ้ง! ‘น้ำแจก’ เหลือวันละ 200 ลิตร ‘นครชัยแอร์’ ตั้งธนาคารนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

อึ้ง “น้ำแจก” บนรถทัวร์เหลือวันละ 200 ลิตร นครชัยแอร์ตั้ง “ธนาคาร” นำไปใช้ประโยชน์ต่อ ด้านสินค้า OTOP “กระเป๋าผ้าไทย” ได้รับความนิยมอันดับ 1 จากผู้โดยสาร

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสาร (รถทัวร์) นครชัยแอร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากรถโดยสารทุกเที่ยวจะมีของบริการ เช่น น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ขนม อาหารกล่อง ผ้าเย็น ฯลฯ โดยเมื่อผู้โดยสารใช้บริการแล้ว นครชัยแอร์ก็จะนำสิ่งของเหล่านี้ไปเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขยะตามประเภท เช่น ขวดน้ำ กระป๋องแคน กล่องน้ำผลไม้ ซองขนม เพื่อนำไปขายเป็นขยะรีไซเคิลต่อไป

นอกจากนี้ยังพบว่า ในแต่ละวัน จะมีน้ำดื่มเหลือจากผู้ใช้บริการประมาณ 200 ลิตร ทางนครชัยแอร์จึงจัดตั้งโครงการ ‘ธนาคารน้ำสะอาด’ เพื่อนำน้ำเปล่าที่เหลือจากลูกค้า มาเทรวมกันในถังน้ำสะอาด (ถังน้ำสีจะแยกเป็นอีกถัง) ซึ่งสามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นบริเวณต่างๆ  ใช้รดน้ำต้นไม้

นอกจากนี้นครชัยแอร์ได้จัดทำโครงการ OTOP TO NCA STATION เพื่อสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP ภายในสถานีเดินรถนครชัยแอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาตั้งแต่ปี 2559 และได้ร่วมรณรงค์สนับสนุนนโยบายรัฐโดยการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการนำสินค้าประเภทกระเป๋าผ้าไทยเข้ามาจำหน่ายภายในสถานี

ทั้งนี้ พบว่ากระเป๋าผ้าไทยได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนที่ร่วมสนับสนุน ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ 4 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ สาขาอุบลราชธานี สาขาเชียงใหม่ และสาขาพัทยา โดยในรอบปีที่ผ่านมามียอดขายสูงสุดกว่าสินค้าประเภทอื่น ด้วยยอดขายรวม 734,539 บาท โดยเป็นสินค้า OTOP กระเป๋าผ้าไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ อำนาจเจริญ และกรุงเทพฯ

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก Nakhonchaiair – นครชัยแอร์

 

 

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE