ดูหนังออนไลน์
Politics

ด่วน!! ‘กกต.’ ประกาศจุดห้ามปิดป้ายหาเสียงเด็ดขาด

ประกาศแล้ว!! สถานที่ปิดป้ายหาเสียง 30 เขต เตือนเกาะกลางถนน-ส้วมสาธารณะ-ป้ายรถเมล์-หน้าปากซอย-ถนนราชดำเนินทั้งเส้นห้ามติดเด็ดขาด

น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการกำหนดพื้นที่ปิดประกาศแผ่นป้ายหาเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กกต.ได้หารือร่วมกับปลัดกทม. เพื่อกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันนี้จะลงประกาศใน www.ect.go.th/bangkok และที่สำนักงานเขตทุกเขต

ภาพจาก สปท กทม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดทำแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งกฎหมายกำหนดห้ามเกินกว่า 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 ซม. ความยาวไม่เกิน 245 ซม. ส่วนป้ายหาเสียงขนาดใหญ่ของพรรคการเมือง ให้มีได้ไม่เกิน 1 เท่า โดย กกต.กทม.จะมีคณะทำงาน และผู้ตรวจการเลือกตั้งคอยตระเวนตรวจสอบจำนวนป้าย ขนาดป้าย รวมถึงสถานที่ปิดประกาศ หากพบความผิดจะแจ้งให้ปลัดกทม.หรือ ผอ.เขต สั่งให้ผู้สมัครแก้ไขภายในกำหนดเวลา และถ้าพ้นกำหนดเวลา กกต. จะเข้ารื้อถอนและคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร รวมทั้งส่งเรื่องให้วินิจฉัยไต่สวนชี้ขาดความผิดตามกฎหมายต่อไป

สำหรับพื้นที่ปิดแผ่นป้ายหาเสียงขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพ และทัศนวิสัยที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน และยานพาหนะ ไม่กีดขวางทางสัญจร การจราจร ไม่ติดทับซ้อนแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรายอื่น

ภาพจาก สปท กทม

ให้ติดเฉพาะพื้นที่ที่กำหนด คือ ถนน และซอยที่เชื่อมต่อถนน แต่ห้ามติดหน้าปากซอย ห้ามติดบนผิวการจราจร บนเกาะกลางถนน สะพานลอย รั้วหรือกำแพง ผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร และบริเวณโดยรอบในระยะ 10 เมตร ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ อนุสาวรีย์ ป้อมตำรวจ สุขาสาธารณะ สวนหย่อม สวนสาธารณะ วงเวียนทุกวงเวียน ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินทั้งสาย

สถานที่ที่ปิดประกาศได้ คือ ถนนในซอย เสาไฟฟ้า และต้นไม้ริมถนน โดยป้ายหาเสียงต้องติดยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง ห้ามนำมายึดติดกับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ กกต.ขอเน้นย้ำให้คำนึงถึงความสะอาด และไม่บดบังสายตาของผู้ใช้ถนน

 

ภาพปกจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

 

The Bangkok Insight Editorial Team