ดูหนังออนไลน์
Economics

กบง.เคาะขึ้นราคาเอ็นจีวีรถสาธารณะ 62 สตางค์

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการสำหรับรถเอ็นจีวี สาธารณะ เพื่อให้มีการปรับราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี ของรถยนต์ทั่วไปให้สะท้อนค่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนการบริหารจัดการคุณภาพเอ็นจีวี เพื่อปรับยกคุณภาพเอ็นจีวี โดยเพิ่มค่าความร้อน 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม เป็น 38,500 บีทียูต่อกิโลกรัม ส่งผลให้จะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกเอ็นจีวี
สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นอีก 62 สตางค์ต่อกิโลกรัม เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ทั้งนี้ได้คำนวณจากอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่คงที่ที่ 1 บาทต่อกิโลเมตร ด้วยเพราะคุณภาพก๊าซเอ็นจีวีที่ดีขึ้นจะทำให้ผู้ประกอบการทำระยะทางได้มากกว่าเดิม

โดย กบง.มีมติจากคงมาตรการส่วนลดราคา สำหรับรถโดยสารไปอีก 1 ปี ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 จากนั้นจะเริ่มทยอยปรับราคา ขายปลีกเอ็นจีวี เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงต่อไป

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK