ดูหนังออนไลน์
Economics

ขยายเวลา! ลงทะเบียนช้อปตรุษจีนถึง 15 ก.พ.นี้

“คลัง”เคาะขยายเวลาเปิดลงทะเบียนช้อปตรุษจีนถึง 15 ก.พ.นี้ จากเดิม 31 ม.ค.  เปิดสูงสุด 10 บัญชี

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคมนี้

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในช่วงวันที่ 7-31 มกราคม 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ในช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะคำนวณเงินชดเชยจากมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและบริการนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ไปจนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วในช่วงวันที่ 7-31 มกราคม 2562 หากต้องการเพิ่มเลขที่บัญชีธนาคารที่จะนำไปชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการตามมาตรการฯ สามารถลงทะเบียนเลขที่บัญชีธนาคารเพิ่มเติมได้ สูงสุดไม่เกิน 10 เลขบัญชี โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนและอีเมลที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ จำนวน 17 แห่ง ที่ให้บริการการชำระเงินทั้งรูปแบบเดบิตและ/หรือ QR Code Payment โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว จำนวน 139 ร้านค้า มากกว่า 17,000 สาขา

The Bangkok Insight Editorial Team