Business

ครม.อนุมัติปรับเงื่อนไข ‘บ้านธนารักษ์ประชารัฐ’

ครม.อนุมัติ ปรับเงื่อนไข “บ้านธนารักษ์ประชารัฐ” หลังคนเข้าร่วมโครงการน้อย เปิดทางชาวบ้านอยากมีบ้าน แต่ติดกรรมสิทธิ์บ้านตัวเองในต่างจังหวัด สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ประชุมครม. 29 ม.ค 2562

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ปรับเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการเช่าระยะยาวใหม่ จากเดิมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ปรับมาเป็นการเปิดกว้างให้เข้าร่วมโครงการได้

บ้านธนารักษ์ประชารัฐ

แต่ทั้งนี้ กำหนดลำดับความสำคัญเอาไว้ 3 กรณี ประกอบด้วย

  • ผู้ที่จะเข้าร่วมอันอับแรกต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาท
  • ต้องเป็นประชาชนทั่วไป

ซึ่งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่เข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ส่วนใหญ่ติดปัญหาเรื่องมีกรรมสิทธิ์บ้านในต่างจังหวัด ทำให้มีผู้มาเข้าร่วมโครงการได้จำนวนน้อย

“การทบทวนเงื่อนไขครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมามีคนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านคุณสมบัติน้อยมาก เนื่องจากติดเงื่อนไข เช่น ผู้ที่มีบ้านอยู่แล้วในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆ แต่เมื่อย้ายมาทำงานในพื้นที่ที่มีโครงการแล้วก็ต้องการมีบ้าน แต่ก็ติดเงื่อนไขทำให้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ ดังนั้นกระทรวงการคลัง จึงได้ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้ประโยชน์” นายณัฐพร ย้ำ

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์