Business

‘นายก’ มอบวงเงินสินเชื่อบ้านล้านหลัง 20 รายแรก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบวงเงินสินเชื่อบ้านให้แก่ประชาชน 20 รายแรก ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ใน “โครงการบ้านล้านหลัง” ภายใต้วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบสินเชื่อบ้านล้านหลัง

โดยโครงการดังกล่าว ธอส.จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งเปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ล่าสุด (28 ม.ค.62) มีลูกค้ายื่นคำขอกู้รวมกว่า 1,700 ราย วงเงินกู้รวม 1,100 ล้านบาท อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 950 ราย วงเงินกู้ 630 ล้านบาท

โครงบ้านบ้านล้านหลัง จัดขึ้นภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือ ให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ ภายหลังจากธนาคารเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อในกลุ่ม 59,000 ล้านบาทแรก จากทั้งหมด 1.27 แสนล้านบาท ที่ได้จองสิทธิสินเชื่อเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ได้เริ่มยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ล่าสุด (28 ม.ค.62) เพียง 19 วันทำการ พบว่ามีลูกค้าประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อยื่นคำขอกู้รวมแล้วกว่า 1,700 ราย วงเงินกู้รวม 1,100 ล้านบาท และธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้า ได้มีบ้านเป็นของตนเองได้แล้วทั้งสิ้น 950 ราย วงเงินกู้ 630 ล้านบาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบสินเชื่อบ้านล้านหลัง

ธอส. ยืนยันว่าพร้อมให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคน ที่จองสิทธิสินเชื่อได้ยื่นคำขอกู้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด หรือหากยังไม่มีความพร้อม โดยเฉพาะในเรื่องเอกสารหลักฐานที่แสดงรายได้ของตนเอง สามารถเข้ามาติดต่อที่ธนาคารเพื่อขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าสินเชื่อได้โดยตรง หรือเข้าร่วมโครงการ ธอส.โรงเรียนการเงิน เพื่อจัดทำประวัติการออมให้สม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน ก็จะสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานที่มาของรายได้ เพื่อประกอบการยื่นกู้ได้เช่นกัน

โครงการบ้านล้านหลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อย ให้กู้เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามเวลาที่กำหนด แบ่งเป็น

กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1–5 คงที่ 3.00% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม (4 ฟรี) ได้แก่

  • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
  • ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน
  • ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  • ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ 3.00% ต่อปี เงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์