ดูหนังออนไลน์
Business

เริ่มแล้ว!! ‘Bangkok Design Week 2019’ เวทีกระตุ้นไอเดียคนไทยระเบิดความชิคแล้ว สำหรับงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562″ หรือ  Bangkok Design Week 2019″ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ ภายใต้แนวคิด  “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” งานแสดงศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ถูกจัดวางอย่างน่าสนใจทั้งภายในอาคาร และพื้นที่โดยรอบ ทำให้การสร้างสรรค์ถูกผสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตชุมชน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) ในฐานะเจ้าภาพหลัก ระบุว่า Bangkok Design Week ที่จัดขึ้น เมื่อปี 2561 ได้รับการตอบรับด้วยดี มีนักออกแบบ และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกว่า 4 แสนคน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการกว่า 280 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์อย่างชัดเจน และการจัดงานที่ย่านเจริญกรุง ยังสามารถเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น และสากล จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ  และยกระดับคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน

เป็นทิศทางเดียวกับรัฐบาล ที่มีนโยบายผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านโครงการต่างๆ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวย้ำในพิธีเปิด “ Bangkok Design Week 2019 ” เมื่อวันที่ 26 มกราคม ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์จับต้องได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับครัวเรือน และประเทศได้จริง แต่ต้องนำไปเติมเต็ม และต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ โดยนำผู้ที่มีความรู้ด้านดีไซน์ มาเชื่อมกับผู้ที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

“การจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 ที่ย่านเจริญกรุง พื้นที่ที่เคยเป็นหัวใจของกรุงเทพในอดีต ทำให้พื้นที่นี้ค่อยๆถูกพลิกฟื้นขึ้นมา โดยผสมผสานระหว่างความเป็นสมัยใหม่ และวัฒนธรรมเก่า ช่วยรักษาสิ่งที่ดีในอดีต ขณะเดียวกันก็ถูกแต่งแต้มสีสันโดยใส่งานออกแบบเข้ามา ซึ่งรัฐบาลจะขยายผลไปทำในพื้นที่อื่นๆด้วย อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ” พลอากาศเอก ประจิน กล่าว

9 วันของการจัดงาน “ Bangkok Design Week 2019 ”  พลอากาศเอก ประจิน  คาดหวังให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบมาร่วมงาน เพื่อนำสิ่งที่ได้พบเห็นจากงานนี้ไปสร้างสรรค์ต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศในภาพใหญ่ต่อไป

ความสำคัญของการใช้ “ Bangkok Design Week 2019 ” เป็นเวทีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้คน และความเชื่อเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืน ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนกว่า  60 หน่วยงาน เข้ามาประสานร่วมมือจนเกิดเป็นงานใหญ่ขึ้นในครั้งนี้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์รายใหญ่ ที่เข้ามาร่วมมือ โดยสร้าง พาวิลเลียนสีฟ้าใส รูปแบบโรงงานแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด  “Circular Living”  นับเป็นไฮไลท์ของ  “Bangkok Design Week 2019”  เพราะตั้งผงาดโดดเด่นทางด้านหน้าของอาคารไปรษณีย์กลาง ศูนย์กลางของการจัดงาน ดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปค้นหาความแปลกใหม่ไม่ขาดสาย จากความพิเศษของพาวิลเลียนหลังนี้ ที่ถูกออกแบบโดยใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล จากพลาสติกประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ที่ใช้ในการผลิตขวดแชมพู หรือ ขวดน้ำมันเครื่อง มาฉีดขึ้นรูปเป็นแผ่นพลาสติกสีขาว และม่วงจำนวน 5,561 แผ่น แล้วนำมาร้อยด้วยเหล็กเส้น เพื่อทำเป็นแผ่นผนังและหลังคา ทำให้มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง

รวมถึงยังสามารถจัดเรียงในรูปแบบต่างๆตามต้องการ มีความแข็งแรงทนทานและเมื่อถึงเวลาต้องรื้อถอน พลาสติกที่นำมาใช้จะถูกแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยไม่กลายเป็นขยะทิ้งไว้

สิ่งที่สะท้อนจากพาวิลเลียน จีซีต้องการให้ประชาชนได้ฉุกคิดถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบกลายเป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มด้วยการทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ  “UPCYCLING” 

เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม เห็นเป็นรูปธรรม ในพาวิลเลียน จึงจำลองให้เป็นพื้นที่โรงงานแปรรูป แบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วย

 • โซน 1 :  7 Circulars  พื้นที่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะด้วยกิจกรรมสนุกสนาน
 • โซน 2 : DIY & Industrial Recycle  จำลองเครื่องจักรสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และการขึ้นรูปในหลายรูปแบบ ให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการผลิตพลาสติก
 • โซน 3 : Showcase  นำขยะพลาสติกที่เคยถูกทิ้งมาสร้างสรรค์ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้สุดคูล อาทิ โต๊ะ ม้านั่ง พวงกุญแจ ที่รองแก้ว จานชาม เป้ กระเป๋า เสื้อยืด เป็นต้น ให้เห็นว่าวงจรพลาสติกยืดยาวออกไปได้ ด้วยงานออกแบบ แทนที่จะถูกกำจัดทิ้งอย่างรวดเร็วไร้คุณค่า

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท จีซี เล่าถึงแรงบันดาลใจ ว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่จีซีได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน ” Bangkok Design Week ” เพราะต้องการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นับเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์แนวคิด “Circular Living’ ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมอบองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นที่รับรู้กับสังคม นักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตในวงกว้าง

“เราให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดยสนับสนุนให้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการใช้พลาสติก ร่วมกันสร้าง วงจรชีวิตใหม่ของผลิตภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิต และการบริโภคให้นานที่สุด เพื่อลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

แต่การจะทำให้ประสบผลสำเร็จได้ นางวรวรรณ บอกว่า  หัวใจของ “Circular Living” ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก นักสร้างสรรค์ และผู้บริโภค ต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการใช้ซ้ำ (Reuse) และเมื่อใช้แล้ว ส่งกลับมายังวงจรการผลิตซ้ำ (Recycle ) ให้กลายเป็นวัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป เช่น เส้นใยสำหรับทอเป็นผืนผ้า  อิฐบล็อกสำหรับการก่อสร้าง แผ่นโมดูลาร์สำหรับทำพื้นและถนน รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า เสื้อผ้าแฟชั่น ของแต่งบ้าน

“เชื่อว่าพาวิลเลียนของเรา จะสามารถส่งต่อความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด   Circular Living รณรงค์ให้เกิดการสร้างวงจรชีวิตใหม่ให้กับพลาสติก นำไปสู่การลดปริมาณขยะบนโลก โดยทุกคนมีส่วนร่วมได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และช่วยกันคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อนำมารีไซเคิลให้ได้เม็ดพลาสติก หรือวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการใช้งานครั้งต่อไป สามารถใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกได้อย่างคุ้มค่าที่สุด” นางวรวรรณ ย้ำ

นอกเหนือจากพาวิลเลียนรูปแบบโรงงานจำลองแนวคิด “Circular Living”  ของจีซีแล้ว ในงานยังมี กิจกรรมรูปแบบต่างๆ กว่า 500 กิจกรรม รวมถึงการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย 

นายพิชิต วีรังคบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลา 9 วันของงาน Bangkok Design Week 2019  จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นพื้นที่รวบรวบรวมผลงาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่จะช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆ และสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ให้กับกรุงเทพฯ รวมถึงประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านงานออกแบบ และการจัดเทศกาลในระดับอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังให้ Bangkok Design Week กลายเป็นเทศกาลประจำปี และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

กิจกรรมในงาน Bangkok Design Week 2019 แบ่งเป็น หมวด ประกอบด้วย  

 1. งานจัดแสดงผลงานในรูปแบบโชว์เคสและนิทรรศการ (Showcase & Exhibition)
 2. งานสัมมนาทางความคิดและกิจกรรมทอล์ค(Talk & Workshop)
 3. โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม (Creative District)
 4. กิจกรรมสร้างสรรค์ ภาพยนตร์ ดนตรี(Event & Program)  
 5. ตลาดนัดครีเอทีฟ มาร์เก็ต(Creative Market)

พื้นที่จัดกิจกรรมจะกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของอาคารไปรษณีย์กลาง และย่านเจริญกรุง โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ มากมาย อาทิ

 • ลานปล่อยแสง พื้นที่สำหรับนักศึกษาได้มาจัดแสดงผลงาน และ ตลาดปล่อยแสง ตลาดจำหน่ายสินค้าที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษา เพื่อการเริ่มต้นก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
 • Blended การออกแบบพื้นที่จากเสน่ห์ของย่าน ผ่านการเชื่อมโยงสัญลักษณ์เรื่องราวของ 2 วัฒนธรรมอย่าง “ดอกโบตั๋น” สัญลักษณ์มงคลของชาวจีนแห่งชุมชนตลาดน้อย และ “ดอกกุหลาบ” สัญลักษณ์แทนโบสถ์กาลหว่าร์ สู่การเป็นหลังคาดอกไม้ที่ให้ร่มเงาระหว่างทางเดินจากชุมชนตลาดน้อย ไปยังศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
 • Safety Environment: Jelly Fish Mission การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเดินเท้าช่วงเวลากลางคืน
 • มังกรตลาดน้อย สัญลักษณ์สำคัญของที่สร้างจากเครื่องใช้ธรรมดาที่หาได้ง่ายทั่วไปในชุมชนตลาดน้อย
 • การจัดแสดงผลงานที่น่าสนใจ อาทิ สุขาอัตโนมัติ และปูนซีเมนต์ ทรีอินวัน โถปัสสาวะชาย และอ่างล้างมือที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องสัมผัส
 • ครีเอทีฟมาร์เก็ต ตลาดนัดที่รวบรวมสินค้า อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตด้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์มากกว่า 100 ร้านค้า

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB