Business

จ่ายชดเชยเหยื่อเครนล้มรายละ 1 ล้านพร้อมดูแลครอบครัว

จากอุบัติเหตุเครนล้มในโครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์ เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ล่าสุด แอลพีเอ็น และสามพร บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ได้รุดเยียวยาผู้เสียชีวิต โดยจ่ายชดเชยให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 1 ล้านบาท พร้อมดูแลทุกครอบครัวผู้เสียหาย

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN) เปิดเผยว่าจากเหตุเครนล้มในโครงการลุมพินี เพลส พระราม 3 – ริเวอร์ไรน์ นั้น LPN และบริษัท สามพร จำกัด ร่วมกันเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมสิทธิประโยชน์ และค่าประกันต่างๆ ในทางกฎหมายที่ผู้เสียชีวิตจะได้รับ

เหตุการณ์เครนล้มเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

โดยเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วครอบครัวละ 100,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดงานศพให้ผู้เสียชีวิต พร้อมยืนยันว่าบริษัทจะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกราย รวมถึงครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็ บและอยู่ระหว่างการรักษา โดยบริษัทออกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด รวมถึงเงินชดเชย และหากพบว่าคู่สมรสยังไม่มีงานทำ บริษัทจะจัดหางานที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับครอบครัวนั้นๆ นอกจากนี้ ยังเตรียมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรจนเรียนจบชั้นปริญญาตรี

เหตูการณ์เครนล้มเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

ด้านมาตรการการดูแลและรักษาความปลอดภัย บริษัทมีการตรวจสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกเดือน และทุกโครงการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ดูแลโดยตรง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ส่งให้ 2 วันที่ผ่านมา นอกจากร่วมกันสรุปมาตรการเยียวยาผู้สูญเสีย และผู้บาดเจ็บทุกรายแล้ว บริษัทยังประสานงานไปยังสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความชำนาญการพิเศษมาร่วมตรวจสอบโครงการ ทั้งด้านความแข็งแกร่งของโครงสร้าง สาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันหามาตรการป้องกันให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุญาตรื้อถอนเครน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์