Business

‘THG’ เปิดตัวรพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ศูนย์แพทย์พรีเมี่ยม  

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เดินหน้ารุกตลาดธุรกิจสุขภาพ เปิดตัว “โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง” ทุ่มงบกว่า 4,000 ล้านบาท เป็นศูนย์สุขภาพเฉพาะทางรักษาแบบ Personalized Care ระดับ 6 ดาว ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รับเทรนด์สุขภาพและ Aging Society รองรับกลุ่มลูกค้า Medical Tourism ทั่วเอเชีย หนุนนโยบายรัฐนำประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ระดับนานาชาติ

นายแพทย์บุญ วนาสิน

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้บริหารโรงพยาบาลและธุรกิจดูแลสุขภาพ กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี กล่าวว่า เทรนด์การรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความต้องการใช้บริการสถาบันดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คำปรึกษา รวมทั้งเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์อันทันสมัย ประกอบกับตลาดกลุ่มธุรกิจสุขภาพ ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย ที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการบริการทางการแพทย์และสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งจำนวนลูกค้าชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้ง นโยบายของภาครัฐ ที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับนานาชาติ (Medical Hub) ภายในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2568 เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย รวมถึงเป็นโอกาสสำคัญของ THG ที่จะต่อยอดขยายธุรกิจ ในฐานะที่บริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจด้านการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพกว่า 40 ปี ปัจจุบัน THG มีการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รับจ้างบริหารโรงพยาบาล ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน

ล่าสุดได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ ”โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง” บนถนนบำรุงเมือง ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เข้ามาให้บริการตรวจเช็คสุขภาพ ที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและการรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยงบลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท

ดร.เอมอร โคพีร่า

ดร.เอมอร โคพีร่า Chief Medical Officer โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวถึง กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง ว่า จะเน้นกระจายฐานผู้ป่วย หรือขยายไปยังกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เริ่มเติบโตมากขึ้น ได้แก่ จีน และกลุ่ม CLMV ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ มีบริการด้านสาธารณสุขไม่

พอเพียงต่อความต้องการ เน้นการทำการตลาดเชิงรุก ด้วยการให้บริการศูนย์สุขภาพ การให้บริการดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคล (Personalized Care) เพื่อรองรับเทรนด์ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความนิยม ครอบคลุมตั้งแต่บริการด้านสุขภาพ แพทย์ทางเลือก และบริการด้านการชะลอวัย (Anti-aging)

เปิดรพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ในระยะยาว โดยชูบริการของศูนย์ทันตกรรมแบบครบวงจร ที่มีจุดเด่น “One Day & One Stop Service” ด้วยระบบดิจิทัล ที่สามารถตรวจรักษาแล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน พร้อมตั้งเป้าความสำเร็จในปีแรก มีลูกค้าเข้ารับการรักษา 75,000 ราย แบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้าคนไทย 40% ลูกค้าต่างชาติ 60% โดยตั้งเป้ารายได้ 1,200 ล้านบาท ภายในปี 2019

ดร.เอมอร กล่าวว่า โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมือง ที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ รองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่พักอาศัยอยู่ในย่านเยาวราช และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยมุ่งไปที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และประเทศจีน

รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจรักษาแบบเฉพาะทาง และการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม 6 ดาว ที่พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์การดูแลสุขภาพเฉพาะรายบุคคล (Personalized Care) ซึ่งเป็นการยกระดับการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเหมาะกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เข้ามาให้บริการตรวจเช็คสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคล และการรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งสิ้น 6 ศูนย์ ประกอบด้วย

  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Personalized Wellness Check-Up Center) เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรภายในที่เดียว ด้วยแผนการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล เพื่อนำเสนอแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุดจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
  • ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระดับยีน (Regenerative & Genomics Center) เป็นศูนย์ให้บริการตรวจด้านพันธุกรรม โดยการบำบัดเซลล์และเนื้อเยื่อทดแทนของเดิมที่เสียหาย รวมทั้งบำบัดด้วยศาสตร์ชะลอวัย ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยร่วมกับสถาบันวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ศูนย์นวัตกรรมความงาม (Aesthetics & Cosmetic Surgery Center) เป็นศูนย์ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมเสริมสร้าง อาทิ การยกกระชับหน้า เลเซอร์ผิวหนัง ปรับสภาพผิวหน้า ปรับรูปหน้า เสริมหน้าอก และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (IVF Reproductive Center) เป็นศูนย์ให้การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญทางด้านการเลี้ยงตัวอ่อน โดยเน้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนทำการรักษา และให้การรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์
  • ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน (Thonburi Diabetic Wound Care Center) เป็นศูนย์ให้บริการรักษาบาดแผลจากโรคเบาหวาน ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ Hyperbaric Oxygen Therapy, Acellular Dermal Substitute
  • ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล (Digital Dental Center) เป็นศูนย์ให้บริการทันตกรรมแบบองค์รวมที่สามารถตรวจ รักษา เอ็กซเรย์ และประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์รักษาฟันทั้งหมดในที่เดียวกัน เสร็จสิ้นภายในวันเดียว ด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมใหม่ล่าสุด CAD / CAM 3D

นายแพทย์ บุญ กล่าวสรุปว่า กลุ่มธนบุรี เฮลท์ แคร์ มีความพร้อมที่จะขยายการบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วยประสบการณ์ และมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบริการด้านสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมกับการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์