Videos

‘แท็กซี่ลีมูซีน’ บริการที่สร้างความต่าง

 

“แท็กซี่ลีมูซีน” คือบริการรถโดยสารสาธารณะรูปแบบใหม่ที่เน้นให้บริการตามจุดที่มีความต้องการใช้งานแท็กซี่สูง โดยเฉพาะในย่านใจกลางเมือง เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม ซึ่งทำให้แท็กซี่ลีมูซีนเป็นรถที่มีจุดจอดเฉพาะ ไม่มีการวิ่งตามท้องถนน เพื่อรับผู้โดยสารเหมือนแท็กซี่ทั่วไป

เป็นรถที่มีทะเบียนถูกต้อง จะไม่มีแท็กซี่ป้ายดำเลย เพราะในเมื่อผู้โดยสารจ่ายในราคาที่สูงขึ้นแล้ว ทุกอย่างต้องถูกต้องหมด รถต้องจดทะเบียนรถสาธารณะ ประกันภัยก็ต้องเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ คนขับก็ต้องมีใบขับขี่สาธารณะ เพื่อว่าจะได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลัง 5 ปี เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight