PR News

ซีพีเอ็นร่วมกรมอนามัยจัดโรดโชว์แจกหน้ากากกันฝุ่น PM2.5

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และ กรุงเทพมหานคร จัด Road show ภายใต้โครงการ “ปลอดฝุ่น ปอดดี” ในพื้นที่ศูนย์การค้าของ ซีพีเอ็น เดินขบวนแจกหน้ากากอนามัย และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ในการป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

นอกจากนี้ ยังจัดตั้งบูทบริการตรวจร่างกาย และให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 ณ ศูนย์การค้าของซีพีเอ็น จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วันที่ 21 ม.ค. เซ็นทรัลเวิลด์, วันที่ 22 ม.ค. เซ็นทรัลพลาซา พระราม3, วันที่ 23 ม.ค. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย, วันที่ 24 ม.ค. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, วันที่ 25 ม.ค. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, วันที่ 26 ม.ค. เซ็นทรัลพลาซา พระราม2, วันที่ 27 ม.ค.เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และวันที่ 28 ม.ค. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระรามเก้า ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น.

ซีพีเอ็น ร่วมกรมอนามัย จัดปลอดฝุ่น ปอดดี

นายองอาจ สุขเลิศกมล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน Shopper Experience and Engagement สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น กล่าวว่า ในฐานะที่ศูนย์การค้าของซีพีเอ็น เป็นเหมือน Center of Life หรือ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งศูนย์การค้าของเราเป็นพื้นที่ ที่มีประชาชนมาใช้ชีวิตใช้บริการต่างๆ อยู่ทุกวัน เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้าอย่างสูงสุด

เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตฝุ่นละอองขึ้นในกรุงเทพฯ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ นำโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปลอดฝุ่น ปอดดี” เพื่อสนับสนุนการให้ข้อมูลความรู้ และคำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันสุขภาพจากฝุ่น PM2.5

บรรยากาศในงาน ปลอดฝุั่น ปอดดี

รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เพราะฝุ่นละอองเล็กดังกล่าวนี้ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว และเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังได้ ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนประชาชน และผู้ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้มาร่วมรับฟังข้อมูล คำแนะนำ พร้อมตรวจสุขภาพและรับหน้ากากอนามัยฟรี ได้ที่ศูนย์การค้าของซีพีเอ็นที่ร่วมกิจกรรม

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์