ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อุตสาหกรรม’ วาง 3 มาตรการคุมโรงงานแก้วิกฤติฝุ่นละออง

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งคณะทำงานฯ จัดการมลพิษ ฝุ่นละอองจากโรงงาน “อุตตม” มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ กำกับดูแลสถานประกอบการเสี่ยง หากพบความผิด ดำเนินคดีทางกฎหมายเด็ดขาด

อุตตม สาวนายน

วันนี้ (15 ม.ค.) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากดัชนีคุณภาพอากาศมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุของฝุ่นละอองดังกล่าว สามารถเกิดจากการเผาไหม้ทั้งยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า รวมทั้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมได้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เร่งกำชับให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ กำหนดมาตรการ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิด หรือลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีสาเหตุจากกระบวนการอุตสาหกรรม

รวมทั้งให้ทำการสำรวจการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ที่มีความเสี่ยงอันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดังกล่าว และเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการดำเนินการต่อไป
โดยในเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้

1. ตั้งคณะทำงานวางแผนติดตามจัดการมลพิษ ฝุ่นละอองจากโรงงาน โดยมี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน มีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นรองประธาน ทำหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจติดตาม การรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาจัดการมลพิษฝุ่นละอองจากโรงงาน

2. สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจกำกับดูแลโรงงานที่มีความเสี่ยงปล่อยฝุ่นละอองทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง อาทิเช่น โรงงานที่มีหม้อไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นเชื้อเพลิงที่มี และใช้อยู่ภายในโรงงานทั่วประเทศ 14,000 กว่าลูก

รวมถึงโรงงานที่กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดฝุ่นในปริมาณมาก เช่น โรงโม่หิน โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติก โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้าง เป็นต้น และหากตรวจพบ การดำเนินกิจการมีการปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป

3. มอบหมายให้ศูนย์วิจัย และเตือนภัยมลพิษโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศทำงานควบคู่กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยทำการตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานผลมลพิษทางอากาศ ของโรงงานที่มีการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงสูงทางด้านมลพิษทางอากาศ ในทุกๆวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

SARANYA THONGTHAB