ดูหนังออนไลน์
General

ร.10 พระราชทานผ้าห่มแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว 2 จังหวัด

วันนี้ (14 ม.ค.) เมื่อเวลา 08.19 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวใน 2 จังหวัด

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และลงพื้นที่ อ.จอมพระ และ อ.กระสัง เชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ มให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยนาวใน 2 จังหวัด

ตลอดจนทรงให้ติดตามและดูแลสุขภาพกายและสภาพจิตใจของราษฎร ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวใน 2 จังหวัด

ทั้งนี้ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ จัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยจ.สุรินทร์ แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ 158 ตำบล 2011 หมู่บ้าน ส่วน จ.บุรีรัมย์ แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 189 ตำบล 2,212 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศของ 2 จังหวัด มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และลาดเอียง และมีพื้นที่ป่าปกคลุมในบางอำเภอ และเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกัน ในฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดฤดูกาล ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง

The Bangkok Insight Editorial Team