Politics

ยัน 3 รัฐมนตรียังทำงานต่อได้ – ไม่ขาดคุณสมบัติ

“พุทธิพงษ์” แจง 3 รัฐมนตรียังทำงานได้ตามปกติ ไม่ขาดคุณสมบัติ แนะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติ 4 รัฐมนตรีถือครองหุ้นสัมปทานของรัฐ เข้าข่ายกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงว่า

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

หลังจากนี้ ทั้ง 4 ท่านก็ต้องทำหน้าที่ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรก ก่อนหน้านี้มีคดีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำตามขั้นตอนและไปชี้แจงซึ่งศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาตามกระบวนการประมาณ 1 เดือน ก็มีผลว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้รัฐมนตรีในรัฐบาลยังสามารถทำงานได้ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ เพราะต้องรอกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญก่อน ซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย ทั้งนี้ ทั้ง 3 รัฐมนตรีในรัฐบาล ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดกับนายกรัฐมนตรี เพราะนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ยึดกระบวนการตรวจสอบ และให้สิทธิกับรัฐมนตรีได้ปกป้องตัวเอง และใช้สิทธิในการชี้แจงเพื่อความโปร่งใส เชื่อว่า กระบวนการน่าจะใช้เวลาไม่นาน

“ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 4 คน เพราะทุกคนพร้อมให้ข้อมูลกับศาลรัฐธรรมนูญ และตอนนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ เพราะต้องรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ 4 รัฐมนตรี ประกอบด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team