ดูหนังออนไลน์
Business

ทุ่มงบ 28 ล้านเขียนแผนแก้รถติด 5 ย่านธุรกิจเมืองกรุง!!

“กระทรวงคมนาคม” ทุ่มงบ 28 ล้านบาท เขียนแผนแก้รถติด 5 ย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมอนุมัติงบประมาณให้ สนข. จำนวน 28 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ระยะเร่งด่วน ภายใน 5 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาจราจร ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีปัญหาจราจรรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งย่านธุรกิจเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ถ้าหากไม่เตรียมการแก้ไข อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมได้ รวมทั้งที่ผ่านมาสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้คัดเลือกให้กรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 6 มหานครต้นแบบ สำหรับการแก้ไขปัญหาจราจร ในโครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน 2.0 ด้วย

“ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอนุมัติงบให้ สนข.จำนวน 28 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2562  วงเงิน 11 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 17 ล้านบาท  นำไปจ้างที่ปรึกษาให้จัดทำแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการจราจรในย่านธุรกิจหลักระยะ 5 ปี เพื่อเร่งแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งบนถนน 5 สาย ครอบคุลมพื้นที่ถนนหลานหลวง, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่,ถนนรัชดาภิเษก, ถนนพระราม4 และถนนกรุงเกษม” นายสราวุธ กล่าว

NOPPHAWHAN TECHASANEE