Digital Economy

เวียดนามกล่าวหาเฟซบุ๊กละเมิดกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์

สื่อเวียดนาม ระบุ เฟซบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังละเมิดกฎหมายความมั่นคงบนโลกออนไลน์ฉบับใหม่ของประเทศ ด้วยการเปิดทางให้ผู้ใช้งาน สามารถโพสต์แสดงความเห็นต่อต้านรัฐบาลบนแพลตฟอร์มของตัวเองได้

การกล่าวหาดังกล่าวมีขึ้น หลังกฎหมายฉบับนี้ ที่เรียกเสียงวิจารณ์อย่างมากนี้ เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา

สำนักข่าวเวียดนาม นิวส์ รายงานอ้างกระทรวงสารสนเทศ และการสื่อสารเวียดนามว่า ทางกระทรวงได้รับรายงานหลายครั้งว่า เฟซบุ๊กไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอที่จะให้ปิดเพจที่มีกิจกรรมต่อต้านรัฐบาล

นอกจากนี้ เฟซบุ๊กยังเปิดทางให้บัญชีส่วนบุคคล อัพโหลดคอนเทนท์ที่มีเนื้อหา “ใส่ร้าย” และสร้างความรู้สึกต่อต้านรัฐบาลเวียดนาม รวมถึง หมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป และองค์กรต่างๆ ด้วย

“ทางกระทรวงตรวจพบว่า คอนเทนท์เหล่านี้ละเมิดกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ของเวียดนามอย่างรุนแรง รวมถึง ละเมิดกฎขข้อบังคับของรัฐบาล ในเรื่องการบริหารจัดการ จัดหา และใช้บริการอินเทอร์เน็ต”

การเคลื่อนไหวข้างต้นยังเกิดขึ้นหลังก่อนหน้านี้ บรรดาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก และกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน พากันออกมาแสดงความเห็นว่า กฎหมายความมั่นคงบนโลกออนไลน์ของเวียดนาม ซึ่งรวมถึง การกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องตั้งสำนักงาน และเก็บข้อมูลไว้ในท้องถิ่นด้วยนั้น อาจบั่นทอน และสกัดกั้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในเวียดนาม

พนักงานบริษัทเทคโนโลยีหลายราย ยังแสดงความกังวลว่า กฎหมายฉบับนี้อาจทำให้เจ้าหน้าที่เข้ายึดข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้น และพนักงานในเวียดนามของบริษัทเทคโนโลยี ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกจับกุม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team