Business

ทีโอที-CAT ดูแลระบบสื่อสารรับมือพายุ ‘ปาบึก’

ทีโอที-CAT พร้อมดูแลระบบสื่อสารโทรคมฯ รับมือพายุ “ปาบึก” เฝ้าระวังเครือข่ายใช้งานต่อเนื่อง  CAT ยกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ตช่วงที่ลูกค้าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุ

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์พายุโซนร้อน“ปาบึก”(PABUK) ที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดในขณะนี้  ทีโอที ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัติจนกระทั่งสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ไว้ดังนี้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและดูแลระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ทำงานร่วมกับส่วนกลาง พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับภาคที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด

มนต์ชัย หนูสง

พร้อมทั้งดูแลระบบสื่อสารในระหว่างภัยพิบัติให้ใช้งานได้เป็นปกติ  โดยการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์โทรคมนาคมและชุมสายในเส้นทางหลัก ทดสอบและปรับสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และสำรองน้ำมัน จัดระบบสื่อสารสำรองผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในการประสานงานภายในและกับหน่วยงานภายนอก ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารในศูนย์ประสานงาน ศูนย์พักพิง จำนวน 32 แห่ง ใน 11 จังหวัด  ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ Fixed Line 44 เลขหมาย ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 15  พอร์ท

นอกจากนี้ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมสาย สถานีโทรคมนาคมและประสานงานกับ กสท โทรคมนาคม เพื่อขอใช้แบนด์วิทเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในกรณีที่จำเป็น

หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ทีโอที จะเร่งฟื้นฟูเข้าไปสำรวจระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยโดยการจัดเตรียมพนักงาน เครื่องมือ ยานพาหนะ เพื่อเข้าซ่อมแซมชุมสาย/สถานีโทรคมนาคมและข่ายสายหลังภัยพิบัติ จัดเตรียมโครงข่ายวิทยุสั่งการสำหรับใช้งานหลังภัยพิบัติ จัดเตรียมกองงานสนับสนุนจากส่วนกลาง อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์เพื่อเข้าสมทบกับกองงานของภาคใต้ในการฟื้นฟูระบบหลังภัยพิบัติ

ทีโอที ยังได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยจัดเตรียมรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (mobile generator) และซิม TOTmobile เพื่อให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobile ในพื้นที่ในกรณีฉุกเฉินจากภัยพิบัติ จัดเตรียมรถยนต์บรรทุก 6  ล้อ เพื่อเข้าพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูง ประสานงานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อขอใช้เรือของกรมฯ

กรณีที่มีความจำเป็น จัดเตรียมถุงยังชีพ น้ำดื่ม และชุดปฐมพยาบาลเพื่อแจกจ่ายประชาชน จัดเตรียมเครื่องปลายทาง และเลขหมายเพื่อให้บริการผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทางด้านนายพัฒนา ณ สงขลา รักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่าได้เตรียมพร้อมดูแลระบบการสื่อสารโทรคมนาคมให้มีเสถียรภาพทุกด้าน เพื่อรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงพายุโซนร้อนปาบึกเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทย โดยเตรียมความพร้อมโครงข่ายสื่อสารทั้งระบบเคเบิลใยแก้วใต้น้ำและระบบเคเบิลใยแก้วภาคพื้นดิน ซึ่งมีเส้นทางสำรองมากกว่าหนี่งเส้นทาง

อย่างไรก็ตามในกรณีที่โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดินได้รับความเสียหายจากพายุ CAT ยังมีเคเบิลใต้น้ำอีกเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างสงขลา เกาะสมุย ชุมพร เพชรบุรี ศรีราชา ซึ่งจะทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพการใช้งานของเครือข่ายไว้ได้

“ทราฟฟิกส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบ เรามีความพร้อมของระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าสำรอง รถโมบาย และวิศวกรผู้ความเชี่ยวชาญเฝ้าระวังในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 16 จังหวัด ทำงานร่วมกับวอร์รูมดีอี เฝ้าระวังระบบเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอด 24 ชั่วโมง”

ขณะที่สำนักงานบริการลูกค้า CAT เขตใต้ ได้ติดตามความเคลื่อนไหว และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกจังหวัดตลอดเวลา เพื่อเตรียมการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในพื้นที่ เน้นดูแลระบบไฟฟ้าสำรองให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบสื่อสารโทรคมฯ กรณีไฟดับจากเสาไฟฟ้าหักโค่น หรือเกิดอุทกภัยซึ่งจะส่งผลกระทบให้การจ่ายไฟฟ้าหยุดชะงัก

นอกจากนี้ได้จัดทีมช่างและวิศวกรที่อยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงน้อย เพื่อช่วยพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางของพายุหรือพื้นที่มีโอกาสได้รับผลกระทบมาก เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการสื่อสารที่จะใช้งานเครือข่ายสื่อสารที่จะใช้งานเป็นหลักในช่วงสถานการณ์พายุดังกล่าว คือเครือข่ายสื่อสารไร้สาย 850 MHz เชื่อมต่อการสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมทุกพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดพร้อมระบบเส้นทางสำรอง เสริมด้วยเครือข่ายวิทยุสื่อสารไร้สาย Trunked Mobile ซึ่งสถานีโครงข่ายของ CAT กระจายในทุกพื้นที่สำคัญทั่วภาคใต้ สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงระบบเครือข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ ซึ่งมีสถานีเคเบิลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่ชุมพร สมุย และสงขลา พร้อมในการรองรับการสื่อสารทั้งภายในและระหว่างประเทศ

พร้อมกันนี้ CAT ยังได้พิจารณายกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ตในช่วงที่ลูกค้าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุดังกล่าว รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดร่วมมือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย โดยเปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับประชาชนที่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team