ดูหนังออนไลน์
Economics

9 พันเที่ยวบินแน่น ‘ดอนเมือง’ เดินทางปีใหม่ 1.5 ล้านคน

เครื่องบิน 9 พันเที่ยวแน่น ‘สนามบินดอนเมือง’ รองรับผู้โดยสาร 1.5 ล้านคนเดินทางช่วงปีใหม่

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยหลังนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ อาคารผู้โดยสาร สนามบินดอนเมือง วันนี้ (28 ธ.ค.) ว่า

การประมาณการเที่ยวบินและผู้โดยสารที่ขออนุญาตทำการบิน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 มีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 9,447 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 787 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 5.25% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 3,613 เที่ยวบินหรือเพิ่มขึ้น 15.54% และเที่ยวบินในประเทศ 5,834 เที่ยวบิน ลดลง 0.26%

ด้านจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 1,507,726 คน เฉลี่ยวันละ 125,644 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 9.27% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 632,619 คน เพิ่มขึ้น 22.63% และผู้โดยสารภายในประเทศ 875,107 คน เพิ่มขึ้น 1.29%

นายศิโรตม์ กล่าวว่าสนามบินดอนเมืองได้รณรงค์ให้ผู้โดยสารใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเดินทางแทนรถยนต์ส่วนตัว และขอความร่วมมือในการเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้นผู้โดยสาร

นอกจากนี้เพื่อให้การบริการในช่วงดังกล่าวเป็นไปด้วยความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว สนามบินดอนเมืองได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  (Passenger Facilitation Center)” เพื่อเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยศูนย์ประสานงานฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561-7 มกราคม 2562 บริเวณห้องปฏิบัติงานเวรบริการข้อมูลข่าวสารข้อมูลการบิน (AIS) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2

 

NOPPHAWHAN TECHASANEE