ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

‘ดีป้า’ ดันผู้ประกอบการดิจิทัลจดทรัพย์สินทางปัญญา ผ่าน IP Voucher

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) นำร่องดัน 9 ผู้ประกอบการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ให้กับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher)

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้พิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมและสนับสนุน 10 โครงการ เพื่อยื่นจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ

10 โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย โรงเรือนเกษตรดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยี AI in a box เพื่อการทดสอบมาตรฐานไฟฟ้า ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ Self Service การพัฒนาแพลตฟอร์มของวงดนตรีถูกลิขสิทธิ์ ระบบการติดตามและจัดเก็บสินค้ากลางแจ้งแบบแม่นยำด้วยเทคโนโลยี IoT เป็นต้น

depa Intellectual Property Voucher

โดยดีป้าได้อุดหนุนคูปองดิจิทัลรายละ 1 แสนบาท รวมเป็นวงเงินสนับสนุนกว่า 1 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ SME ด้านดิจิทัลทั้ง 9 ราย ประกอบด้วย บริษัท ฟาร์มดี เอเชีย จำกัด, บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด, บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด, บริษัท มาย แบรนด์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด, บริษัท เทคโลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เซ็นโทรวิชัน จำกัด

ดีป้า คาดหวังว่าการนำร่องมาตรการคูปองดิจิทัลดังกล่าว จะเป็นการกระตุ้นการจดสิทธิบัตรด้านดิจิทัลของประเทศไทย ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา มีคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวนเพียง 0.4% ของคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งหมดในประเทศ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นว่าการสนับสนุนให้เกิดการจดสิทธิบัตร จะช่วยเพิ่มนวัตกรรมของอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลในประเทศไทย และยังช่วยยกระดับอันดับของประเทศไทย ในการจัดอันดับประเทศด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต สอดคล้องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนเศรษฐกิจ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

อรวรรณ หอยจันทร์