Business

‘กคช.’ ร่วม ‘พม.’ จัดโปรแรงลด-แลก-แจก-แถม

การเคหะแห่งชาติ ร่วม กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มอบของขวัญ ปีใหม่โครงการ “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” ส่ง 4 ความสุขให้กับประชาชน โดยการเคหะฯพร้อมมอบของขวัญ “สุขอาศัย” ด้วยโปรโมชั่น “Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย” ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมลดราคาโครงการที่อยู่อาศัยในราคาพิเศษ 35 โครงการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.ธัชพล กาญจนกูล

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้แต่ละกระทรวงจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่มอบแก่ประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดคัดเลือกกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมโครงการ “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562 (Fill with Happiness)” ด้วยการส่ง 4 ความสุขถึงประชาชน ได้แก่ สุขถ้วนหน้า สุขอาศัย สุขร่วมใจ และสุขยั่งยืน โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมมอบความสุขให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยใน “สุขอาศัย”

ด้วยกาาจัดโปรโมชั่น “Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย

ลด ราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 35 โครงการ ราคาขายอยู่ระหว่าง 2.5- 4.2 แสนบาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1 และ 2 บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า) บ้านเอื้ออาทรนครปฐม (ศาลายา 3) บ้านเอื้ออาทรสระบุรี (หนองไข่น้ำ) บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1 – 3) และบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) เป็นต้น

แลก โครงการบ้านแลกบ้าน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับลูกค้าที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ และมีความประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานหรือย้ายแหล่งงาน รวมถึงลูกค้าที่มีครอบครัวขยาย และต้องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยการเคหะแห่งชาติจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

แจก ฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และโครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ ได้แก่ เคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 3 ส่วน 3 เคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1-2 และเคหะชุมชนนครปฐม ระยะ 3

แถม ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในทุกโครงการ

นอกเหนือจากของขวัญที่การเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯแล้ว กคช.ยังได้เตรียมของขวัญให้กับลูกค้า หรือผู้อยู่อาศัยในชุมชน ประกอบด้วย โครงการผ่อนดีไม่มีหนี้ค้าง มอบให้กับลูกค้าที่เช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร และมีประวัติการผ่อนชำระดีเป็นปกติตรงตามที่กำหนดทุกเดือน ย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งไม่เคยมีประวัติการประนอมหนี้ หรือดำเนินคดีใดๆ กับการเคหะแห่งชาติย้อนหลัง 2 ปี ให้รับของขวัญโดยเป็นส่วนลดค่าเช่าซื้อ งวดเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,000 บาท

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติ ยังได้จัดเตรียมกระปุกออมสิน ไว้สำหรับการออมผ่อนชำระค่าบ้าน รวมทั้งน้ำยาสารพัดประโยชน์ ที่ชาวชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดทำขึ้น ได้แก่ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาล้างรถ ไว้แจกฟรี ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6,000 ชุดอีกด้วย

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์