Business

‘กคช.’ ร่วม ‘พม.’ จัดโปรแรงลด-แลก-แจก-แถม

การเคหะแห่งชาติ ร่วม กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มอบของขวัญ ปีใหม่โครงการ “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” ส่ง 4 ความสุขให้กับประชาชน โดยการเคหะฯพร้อมมอบของขวัญ “สุขอาศัย” ด้วยโปรโมชั่น “Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย” ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมลดราคาโครงการที่อยู่อาศัยในราคาพิเศษ 35 โครงการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.ธัชพล กาญจนกูล

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้แต่ละกระทรวงจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่มอบแก่ประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดคัดเลือกกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมโครงการ “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562 (Fill with Happiness)” ด้วยการส่ง 4 ความสุขถึงประชาชน ได้แก่ สุขถ้วนหน้า สุขอาศัย สุขร่วมใจ และสุขยั่งยืน โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมมอบความสุขให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยใน “สุขอาศัย”

ด้วยกาาจัดโปรโมชั่น “Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย

ลด ราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 35 โครงการ ราคาขายอยู่ระหว่าง 2.5- 4.2 แสนบาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1 และ 2 บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า) บ้านเอื้ออาทรนครปฐม (ศาลายา 3) บ้านเอื้ออาทรสระบุรี (หนองไข่น้ำ) บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1 – 3) และบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) เป็นต้น

แลก โครงการบ้านแลกบ้าน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับลูกค้าที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ และมีความประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานหรือย้ายแหล่งงาน รวมถึงลูกค้าที่มีครอบครัวขยาย และต้องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยการเคหะแห่งชาติจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

แจก ฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และโครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ ได้แก่ เคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 3 ส่วน 3 เคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1-2 และเคหะชุมชนนครปฐม ระยะ 3

แถม ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในทุกโครงการ

นอกเหนือจากของขวัญที่การเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯแล้ว กคช.ยังได้เตรียมของขวัญให้กับลูกค้า หรือผู้อยู่อาศัยในชุมชน ประกอบด้วย โครงการผ่อนดีไม่มีหนี้ค้าง มอบให้กับลูกค้าที่เช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร และมีประวัติการผ่อนชำระดีเป็นปกติตรงตามที่กำหนดทุกเดือน ย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งไม่เคยมีประวัติการประนอมหนี้ หรือดำเนินคดีใดๆ กับการเคหะแห่งชาติย้อนหลัง 2 ปี ให้รับของขวัญโดยเป็นส่วนลดค่าเช่าซื้อ งวดเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,000 บาท

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติ ยังได้จัดเตรียมกระปุกออมสิน ไว้สำหรับการออมผ่อนชำระค่าบ้าน รวมทั้งน้ำยาสารพัดประโยชน์ ที่ชาวชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดทำขึ้น ได้แก่ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาล้างรถ ไว้แจกฟรี ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6,000 ชุดอีกด้วย

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์
อรวรรณ หอยจันทร์ หลายมุมมอง : orawan@thebangkokinsight.com