ดูหนังออนไลน์
POLITICS-GENERAL

รัฐมั่นใจ นโยบายปาล์มน้ำมันออกฤทธิ์

รัฐบาลชี้แก้ปัญหาชาวสวนปาล์มน้ำมันสำเร็จ ด้วยการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากพื้นที่แหล่งผลิตที่สำคัญ เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 160,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ภายในระยะเวลา 2 – 3 เดือน เพื่อนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยการแก้ปัญหาดังกล่าวมีขึ้นเพราะในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ ของทุกปีจะมีผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดมากจึงส่งผลกระทบต่อราคา และที่ผ่านมามีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ทำให้ปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเร่งรัดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ส่งออกไม่เกินกิโลกรัมละ 1.75 บาท และสนับสนุนให้สถานบริการน้ำมันจำหน่ายไบโอดีเซลบี 20 ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ สำหรับรถบรรทุก

ล่าสุดยังได้ผลักดันโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยเหลือค่าครองชีพแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันราว 150,000 ราย โดยจ่ายเงินให้ตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562

จากมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ รัฐบาลชี้ว่าสามารถทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเกิดความมั่นใจ ส่งผลให้ราคารับซื้อผลปาล์มสดขยับเป็น 3 บาท/กิโลกรัม หน้าโรงงานสกัด ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ 3 – 3.20 บาท/กิโลกรัม โดยภาครัฐชี้ว่า จะทำให้ราคาดังกล่าวส่งถึงมือเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้ได้

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากค่ายรถใหญ่และรถบรรทุกที่หันมาเติมน้ำมันไบโอดีเซลบี 20 มากกว่า 100,000 คันแล้วด้วย

The Bangkok Insight Editorial Team