ดูหนังออนไลน์
Economics

‘ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องงาม’ GC แจกรางวัลภาพวาดสะท้อนคุณค่าปิโตรเคมี

ภาพวาดสีเหลืองสดใส แสดงการเดินทางของปิโตรเคมีตั้งแต่ออกจากโรงงาน จนมาอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน ทำให้ “จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล” วัย 18 ปี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก “โครงการประกวดวาดภาพระบายสีมหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 4” จัดโดยบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้สำเร็จ

“จุฑามาศ” เล่าให้ฟังว่า ในปีที่แล้ว เธอก็ส่งภาพเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลอันดับ 3 สำหรับปีนี้ เธอสร้างสรรค์งานชื่อ “เข้าถึงทุกคน ทุกความสุข” ด้วยสีโปสเตอร์เป็นเวลา 3 วัน และคว้ารางวัลอันดับ 1 มาครอบครองได้ในที่สุด โดยกรรมการให้เหตุผลว่าเนื้อหาและองค์ประกอบของภาพ ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

“แรงบันดาลใจของภาพมาจากการหมุนเวียน นำกลับมาใช้ใหม่ เพราะมีปิโตรเคมีบางประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็เลยวาดเป็นปิโตรเคมีเดินทางไปกับทุกคน ในทุกช่วงวัย นอกจากนี้ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาที่โรงงานได้” จุฑามาศ กล่าว

“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” เป็นปีที่ 4 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี โดยเฉพาะการนำปิโตรเคมีหรือพลาสติกที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่หรือหมุนเวียนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณค่า ขณะเดียวกันก็ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีด้วย

หัวข้อการประกวดวาดภาพระบายสีในปีนี้คือ “เคมี…ที่เข้าถึงทุกความสุข” ซึ่งก็มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 1,205 ภาพ และมีภาพที่ได้รับรางวัลในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้น 39 ภาพ

เกณฑ์การตัดสินจะให้ความสำคัญด้านการสื่อความหมายเกี่ยวกับเคมีที่สร้างความสุข ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น

“สุพัฒนพงษ์” พูดถึงผลงานที่เข้าร่วมประกวดในปีนี้ว่า เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมากขึ้น

GC ยังเห็นพัฒนาการด้านศิลปะของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เพราะบางคนก็เข้าร่วมประกวดมาแล้วหลายครั้ง ในครั้งนี้จะเห็นว่าภาพที่ส่งเข้าประกวด มีการลงสีและวาดรูปทรงที่ชัดเจน มีรายละเอียด การนำเสนอแฝงไปด้วยความสร้างสรรค์และความคิดๆ ดีมากมาย แสดงให้เห็นถึงความกล้า ความมั่นใจ และพลังของเยาวชน ซึ่ง GC ก็เชื่อมั่นว่าพัฒนาการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนาไปเป็นศิลปินในระดับประเทศหรือนานาชาติในอนาคต

“ภาพเหล่านี้สะท้อนถึงประโยชน์ของการนำกลับมาใช้หมุนเวียน อย่าให้ปิโตรเคมีหรือพลาสติกเหล่านี้กลายไปเป็นขยะ ซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกสะท้อนออกมาในภาพที่ส่งประกวดหลายๆ ภาพ GC ก็หวังว่าภาพเหล่านี้จะทำให้คนไทยตระหนักรู้และเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Living) ซึ่งจะทำให้ปิโตรเคมีที่ผลิตจากทรัพยากรของประเทศ มีความคุ้มค่าและยั่งยืน” สุพัฒนพงษ์ กล่าว

NOPPHAWHAN TECHASANEE