ดูหนังออนไลน์
Economics

คาดไตรมาสสุดท้ายคนกรุงแห่เที่ยวไทยดันรายได้พุ่ง 7.2%

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” เผยคนกรุงแห่เที่ยวในประเทศมากขึ้น คาดไตรมาส 4/2561 สร้างรายได้ 58,025 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.2%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุ นโยบายการกระตุ้นคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะการกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองผ่านมาตรการหักลดหย่อนภาษี รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศที่เข้มข้นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ตั้งแต่ต้นปี 2561 คนกรุงเทพฯ มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คนกรุงเทพฯ ยังมีแผนเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของจำนวนคนและจำนวนทริป

ภาพจากเฟซบุ๊ค Amazing Thailand

สำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในประเทศของคนกรุงเทพฯ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 นี้ จากผลสำรวจ พบว่า แม้มีการกระจายตัวไปเมืองท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ้น แต่ราว 58.8% ของกลุ่มตัวอย่าง ยังคงเลือกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา และชลบุรี เป็นต้น ขณะที่อีก 41.2% เลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองท่องเที่ยวรอง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลสารวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวเดิมได้เช่นกัน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวเดิมคงจะต้องปรับแผนการทำตลาดรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภาพจากเฟซบุ๊ค Amazing Thailand

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 นี้ คนกรุงเทพฯ เดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะก่อให้เกิดรายได้แก่การท่องเที่ยวเป็นมูลค่า 58,025 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ภาพจากเฟซบุ๊ค Amazing Thailand

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team