ดูหนังออนไลน์
Media

‘มาสเตอร์แอด’ซื้อหุ้น ‘โกลด์ สตาร์’ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา

บอร์ดมาสเตอร์ แอด อนุมัติงบ 630 ล้านบาท ปรับสื่อตอม่อ “บีทีเอส” เป็นจอแอลอีดี-ไลท์ บ็อกซ์ ไฟเขียวลงทุน “โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป”ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา 

คณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) MACO มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 630 ล้านบาท เพื่อต่อยอดแผนการขยายธุรกิจ โดยงบ 240 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (GSG) ผู้ประกอบธุรกิจออกแบบและรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงอนุมัติแผนการลงทุน 390 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสื่อโฆษณาสตรีท เฟอร์นิเจอร์ บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส คาดติดตั้งแล้วเสร็จต้นไตรมาส 2 ปี 2562

มาสเตอร์แอด

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และเลขานุการ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท กรีนแอด จำกัด (กรีนแอด) เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (GSG) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ที่ประกอบธุรกิจออกแบบและรับจ้างผลิตงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน 60% ของหุ้นทั้งหมดของ GSG

โดยซื้อหุ้น GSG จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย ได้แก่ 1.บริษัท พราวด์ ทู ดู จำกัด  2.นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย และ 3.นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง ในราคาซื้อขายคิดเป็นมูลค่ารวม 240 ล้านบาท และมีมติอนุมัติให้บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทปรับปรุงสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้า บีทีเอส โดยปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาจากสื่อภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิทัลในรูปแบบจอ แอลอีดี  42 จอ และสื่อโฆษณาไลท์ บ็อกซ์ (Light Box) จำนวน 180 ป้าย โดยใช้เงินลงทุน 390 ล้านบาท

พุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาสเตอร์ แอด

นาย พุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน เปิดเผยว่าการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอสให้เป็นสื่อดิจิทัลรูปแบบจอแอลอีดีและไลท์ บ็อกซ์ จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา ที่มาพร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนสื่อโฆษณาได้ตามความต้องการของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอสื่อตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งยังเพิ่มอัตรากำลังการผลิตสื่อ ให้แก่ MACO โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณา โดยเข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านระบบแสดงสื่อมัลติมีเดีย และบริษัท Roctec Technology Limited (Roctec) ผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ (system integrations) โดยเฉพาะด้านระบบควบคุม ระบบเชื่อมต่อ และระบบแสดงผลสื่อมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และช่วยส่งเสริมงานระบบการจัดการสื่อของบริษัท สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเปลี่ยนป้ายนิ่งเป็นป้ายดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ชำนาญการด้านธุรกิจออกแบบและรับจ้างผลิตงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาทุกชนิด นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะรองรับแผนการขยายกิจการโดยมั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยยกระดับงานด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นนับเป็นพันธกิจสำคัญที่บริษัทให้ความตระหนักและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team