Digital Economy

ดีป้าลุยสร้างคนดิจิทัล 10 ล้านคนใน 4 ปี รับนักลงทุนพื้นที่อีอีซี

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัล (Coding Thailand) ว่า ขณะนี้ดีป้าอยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ทั้งนี้ ดีป้า มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อมีการลงทุนด้านดิจิทัลในพื้นที่อีอีซี ความต้องการกำลังคนด้านดิจิทัล ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากปัจจุบันในหลายสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัล ยังขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัล ดังนั้นเชื่อว่าโครงการ Coding Thailand จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ให้กับบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น และรองรับการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

“ทรัพยากรบุคคล เป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และทำให้ประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นดีป้าจึงร่วมกับหลายฝ่ายในพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ CodingThailand.org ซึ่งเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเยาวชนชั้นนำของโลก และมีการแปลและพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะ เพื่อคนไทยได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ ให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และพัฒนาคนไทยให้เป็นคนยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ”

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า จากการเปิดตัว แพลตฟอร์ม โค้ดดิ้ง ไทยแลนด์ (Platform Coding Thailand) เมื่อกลางปีที่ผ่านมา มีเยาวชนสนใจเข้าเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวมากกว่า 100,000 ราย และยังสถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษากว่า 50 สถาบันทั่วประเทศ ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการด้วย ดังนั้น ดีป้าจึงได้ตั้งเป้าหมายว่าปี 2562 จะมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 6 ล้านคน และเพิ่มเป็น 10 ล้านคนในปี 2565

 

Add Friend Follow
Avatar