ดูหนังออนไลน์
Economics

ครม.ปรับปรุงพ.ร.บ.สลากฯขายแพงเจอคุก 1 เดือน

 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อปรับปรุง พ.ร.บ ฉบับเดิมโดยปรับปรุง 17 มาตรา ทั้งการปรับคำนิยาม สถานที่ตั้งสำนักงานโครงสร้างของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล การจัดสรรเงินรายได้

นอกจากนี้ ได้เพิ่มบทลงโทษกรณีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา จากเดิมมีโทษปรับสถานเดียว เป็นจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงห้ามจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา หรือจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับบุคคลที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK