ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

ไทยสุดเจ๋งพัฒนา ‘มอสด๊อบ ทีบี’ ยากำจัดลูกน้ำชนิดเม็ดลดนำเข้า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือวิจัยกับภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกัน-กำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน จดทะเบียนเข้าสู่  “บัญชีนวัตกรรมไทย”

ผลงานนวัตกรรมป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจาก “สารไดฟลูเบนซูรอน”  ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และประกาศในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2561

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายที่จะใช้ความรู้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมมาแก้ปัญหาโรคติดต่อสำคัญของประเทศ เช่น ไข้เลือดออก

โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมวิจัยกับภาคเอกชนไทย คือ บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด “มอสด๊อบ ทีบี” (MOSDOP TB)  โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ ITAP กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนได้รับการจดทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย และประกาศสู่สาธารณะ เมื่อเดือนตุลาคม 2561

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนวิชาการในการพัฒนานวัตกรรมโดย นพ. สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และนายอภิวัฏ ธวัชสิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยา และสิ่งแวดล้อม

“มอสด๊อบ ทีบี” เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจาก “สารไดฟลูเบนซูรอน” (diflubenzuron) ซึ่งเป็นสารที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุง โดยออกฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์ “สารไคติน” (chitin) ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างผนังลำตัวแมลง ทำให้ลูกน้ำยุงไม่สามารถเจริญเป็นยุงตัวเต็มวัยได้และตายในที่สุด

ทั้งนี้ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะ 3 โรคที่สำคัญ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ชิคุนกุนยา

“มอสด๊อบ ทีบี”  มีอัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อ น้ำ 200 ลิตร โดยสารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน จะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ  ทำให้ป้องกัน และกำจัดลูกน้ำยุงลายได้นาน 3 เดือน ผลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว

สำคัญคือ เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย และมีภาครัฐให้การสนับสนุนวิชาการจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  จึงได้มีการจัดจำหน่ายโดย บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-2999

นพ.โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนนโยบายประชารัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้ สามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งเสริมงานวิจัยจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทย 3 รายการ ประกอบด้วย

1.ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ 2.กับดักไข่ยุงลีโอแทรป (LeO-Trap)  และ 3.ชุดตรวจสอบความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1) ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกของประเทศ  มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออกมากขึ้น

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB