Economics

‘ธปท.’ เตือนเศรษฐกิจไทยเผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้น!!

“ธปท.” คาดจีดีพีไตรมาส 4/61 จะขยายตัวสูงกว่าไตรมาส 3 หลังเจอสงครามการค้าฉุด เตือน!! เศรษฐกิจไทยจะเผชิญความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2561ขยายตัว 3.3% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน (หรือ 0.0% จากไตรมาสก่อน) ชะลอลงจากครึ่งปีแรกที่ขยายตัวสูงถึง 4.8% จากการส่งออกสินค้าและบริการเป็นสำคัญ

ดอน นาครทรรพ

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน วัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ชะลอลง ผลจากสภาวะอากาศของประเทศคู่ค้าที่เป็นปัจจัยชั่วคราว รวมถึงการชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีต่อเนื่องตามรายได้และการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดทอนผลกระทบจากการลดลงอุปสงค์ต่างประเทศได้ส่วนหนึ่ง

สำหรับระยะต่อไป คาดว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 จะกลับมาขยายตัวสูงกว่าไตรมาส 3 ที่มีผลของปัจจัยชั่วคราว

นายดอน กล่าวอีกว่า เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอกที่ต้องติดตามพัฒนาการต่อไปอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐและมาตรการตอบโต้ของประเทศคู่ค้าที่ชัดเจนขึ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team