Lifestyle

งานดีไซน์ยุคใหม่เน้นพื้นที่-ตัวตน-ประโยชน์ใช้สอยลงตัว

3 กูรูนักออกแบบ “พิมพ์รุจา ศานต์ตระกูล, ต้น-บดินทร์ พลางกูร, และ ณัฏฐา สุนทรวิเนตร์” แบ่งปันประสบการณ์ งานออกแบบที่ดี ต้องมีความสัมพันธ์ของพื้นที่ ตัวตน กับความลงตัวด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย ให้แก่นักศึกษาวิชาออกแบบ “ยัง ทาเลนท์ ดีไซเนอร์” ในงานเวิร์กช็อป “Space, Style, Function & Personality” เพื่อบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ เติมพลังความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานจริง

(จากซ้าย) ณัฏฐา สุนทรวิเนตร์ -พิมพ์รุจา ศานต์ตระกูล -บดินทร์ พลางกูร

พิมพ์รุจา ศานต์ตระกูล รองประธานกรรมการ และดีไซเนอร์ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ ตกแต่งแก่ลูกค้า DMHOME ให้ความเห็นต่อแนวทางการออกแบบในปัจจุบันว่า งานออกแบบตกแต่งไม่มีกฎเกณฑ์ หรือสไตล์ที่ตายตัว แต่เป็นการทำงานบนความเป็นตัวตนของลูกค้า และผู้อยู่อาศัย หัวใจของงานออกแบบอยู่ที่การผสาน Function การใช้งาน และการดึงอารมณ์ ความรู้สึก (Emotion) บุคลิก ความชอบ

ห้องรับแขกแบบเปิดโล่ง

เรียกว่าต้องเข้าใจ Insight ของลูกค้า เพราะแต่ละคน มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งงานออกแบบที่ได้ก็จะมีสไตล์ความพิเศษสะท้อนคาแร็กเตอร์ของลูกค้าได้อย่างชัดเจน และความเป็นตัวตนนี้แหละ คือเอกลักษณ์ของงานออกแบบที่ดีและ จะคงอยู่ต่อไป

ด้านต้น-บดินทร์ พลางกูร นักออกแบบเจ้าของ Context Studio ผู้มีความชัดเจนในแนวทางการออกแบบที่ ไม่ตามเทรนด์ แต่มองถึงความเป็นปัจเจกและบริบทโดยรอบของลูกค้า และความสัมพันธ์ของสเปซ บอกว่า เราต้องนำบริบททั้งหมดโดยรอบลูกค้ามาปรับใช้ เวลาออกแบบทุกงาน ลูกค้าจะมีคาแร็กเตอร์ มีตัวตนของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นไอเดนติตี้ ที่ที่เราจะไปอยู่ สภาพแวดล้อม ฉะนั้นงานออกแบบควรต้องสะท้อนตัวตนของผู้อยู่ งานออกแบบและตกแต่งภายในที่ดี ควรมีเอกลักษณ์เฉพาะสัมพันธ์กับพื้นที่ และไม่เฉพาะเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่มาด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ลงตัวกับสภาพแวดล้อม

ชุดเตียงนอนเรียบง่าย 

ในขณะที่ จือ-ณัฏฐา สุนทรวิเนตร์ ดีไซเนอร์เจ้าของ บริษัท Double V Space จำกัด เสริมเรื่องแรงบันดาลใจ และหัวใจของการทำอาชีพอินทีเรียดีไซเนอร์ว่า การจะเป็นดีไซเนอร์ที่ดี ต้องรู้จักสังเกตพฤติกรรมของคน และบริบทของสังคม สภาพแวดล้อม การทำงานดีไซน์ไม่เหมือนการทำงานไฟน์อาร์ต ต้องเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ซึ่งไม่เพียงแค่ความสวยงามที่เราจะแนะนำลูกค้าแต่จะต้องสอดรับกับไลฟ์สไตล์การใช้งาน จึงจะเป็นการใช้งานได้อย่างคุ้มประโยชน์ ที่ฟังก์ชั่นต้องมาพร้อมกับฟอร์ม

มุมนั่งเล่น และชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

ทั้งนี้ DMHOME ได้จัดประกวดการออกแบบตกแต่งห้องพักในคอนโดมิเนียม แก่นักศึกษาวิชาออกแบบ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและมอบโอกาสให้นักศึกษา ได้พัฒนาฝีมือเพื่อเป็น Young Talented Designer ไทยรุ่นใหม่ ที่จะช่วยพัฒนาวงการออกแบบภาย ให้ก้าวหน้าในอนาคต โดยมี ศิรวิชญ์ ชอบธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้ชนะได้รับ ทุนการศึกษา Visual Merchandising – Interiors short summer course ที่ Central Saint Martins College ประเทศอังกฤษ

 

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์