ดูหนังออนไลน์
Finance

‘GPSC’ เดินหน้ายื่นอุทธรณ์คำสั่ง ‘กกพ.’ แล้ว!!

“GPSC” ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง “กกพ.” หลังมีมติไม่เห็นชอบให้ซื้อหุ้น “GLOW”

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เห็นชอบด้วยกับคำขออนุญาตของบริษัท เพื่อการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยผ่านเอกสารว่า บริษัทรับทราบคำตัดสินของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่มีมติไม่อนุมัติการขอเข้าซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW แต่ทั้งนี้กำลังศึกษาแนวทางและรายละเอียดการดำเนินการ โดยจะหารือร่วมกับ Engie Global Development B.V. ผู้ขาย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW ต่อไป

โดยยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้ว และจะคงแนวทางการพัฒนาธุรกิจตามแผนเดิมที่วางไว้ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล โดยจะมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านพลังงานของประเทศ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเร่งพัฒนาการใช้ไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

ทั้งนี้ GPSC เชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็น การดำเนินธุรกิจที่ถูกทิศทาง พิสูจน์ได้จากตัวเลขผลประกอบการของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 สามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK