PR News

อบรมฟรี!ศูนย์ AMEC ม.เกษตรฯ ติดปีก ‘เอสเอ็มอี’ยุคดิจิทัล

เมื่อพูดถึง ธุรกิจ SMEs หลายคนคงนึกภาพว่าเป็นธุรกิจทั่วไปไม่มีความสำคัญอะไร แต่หากพิจารณาลึกลงไปจะพบว่า เอสเอ็มอี ถือเป็น “กระดูกสันหลัง” ของเศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจจะเติบโตไปข้างหน้าได้จะต้องมี ธุรกิจเอสเอ็มอี เป็นตัวขับเคลื่อนและเอสเอ็มอีที่แข็งแรง เท่าทันนวัตกรรมเทคโนโลยีจะเป็นธุรกิจที่อยู่รอดปลอดภัยในยุคปัจจุบัน

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย
ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Asia Marketing Expertise Center : AMEC) เล่าว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและผู้บริหารธุรกิจเอสเอ็มอีหลายรายกำลังปรับองค์กรเข้าสู่โหมดที่ต้องนำระบบไอทีเข้ามาใช้ในอุปกรณ์และบนแพลตฟอร์มในองค์กรของตัวเองอย่างเป็นระบบหรืออาจเรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” การปรับตัวของธุรกิจเอสเอ็มอี ในขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวแบบพลิกโฉมไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ศูนย์ฯมองว่าการปรับโฉมธุรกิจเอสเอ็มอี  ทำให้ผู้บริหารธุรกิจเอสเอ็มอีต้องตั้งหลัก เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ สิ่งสำคัญและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ผู้บริหารจะต้องเริ่มเปลี่ยนหรือปรับตัวตั้งแต่ “มายด์เซ็ต” (mindset) ที่มีต่อยุคดิจิทัล เพราะมายด์เซ็ตเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้เปลี่ยนผ่านจากยุคเทรดดิชั่นนอล (Traditional) สู่ ยุคดิจิทัลไปได้อย่างไม่สะดุด

จากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเอสเอ็มอีนี้ ศูนย์ฯมีความพร้อมและเตรียมสนับสนุน ธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล โดยมีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทั้งทางด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ออโตเมชั่น (Automation) และด้านบริหารธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังได้ขยายขอบเขตไปยังด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น นักวิชาการและนักธุรกิจจากประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาแบบครบวงจร ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งด้านการตลาด การเงิน ระบบบัญชี การขนส่งสินค้า การจัดการสินค้า การบริหารงานองค์กร

ศูนย์ AMEC  ม.เกษตรฯ

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ จะช่วยเชื่อมโยง ธุรกิจเอสเอ็มอีไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ซึ่งเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในประเทศไทย และเชื่อมโยงไปยังภาครัฐ เอกชน ในต่างประเทศที่มีอยู่มากกว่า 7 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ศูนย์ AMEC มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จะจัดกิจกรรมฝึกอบรม ผู้บริหารธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้ร่วมกับ O2O Forum เปิดอบรมฟรี! “AMEC biz connect” หัวข้อ “พลิกไอเดียธุรกิจ SMEs Go Global” ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 510 มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight