Business

ปรับปรุงโรงไฟฟ้าบางปะกงรับซีพีโอผลิตไฟฟ้าม.ค.62 ​

กฟผ. เร่งปรับปรุงโรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมนำน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 160,000 ตัน มาใช้ผลิตไฟฟ้าร่วมกับก๊าซธรรมชาติ คาดมีผลกลางเดือนมกราคม 2562 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มจากปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มตกต่ำ 

พัฒนา แสงศรีโรจน์

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มตกต่ำ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีมติให้กระทรวงพลังงานนำน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าจำนวน 160,000 ตัน เพื่อลดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มภายในประเทศนั้น

ขณะนี้ กฟผ. กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง หน่วยที่ 3 ขนาดกำลังผลิต 576 เมกะวัตต์ เพื่อให้สามารถรองรับการนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน และจะเริ่มนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณกลางเดือนมกราคมปี 2562 โดยจะใช้น้ำมันปาล์มดิบประมาณเดือนละ 30,000 ตัน ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาของน้ำมันปาล์ม และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มตามนโยบายของรัฐ

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะให้การสนับสนุนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการขออนุมัติในการปรับใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อสามารถใช้น้ำมันปาล์มร่วมกับก๊าซธรรมชาติตามนโยบาย

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB